Wij hebben gestaakt!Klik hier voor een brief van de directie met uitleg over de staking.
Deze brief hebben de ouder(s)/verzorger(s) gisteren ook per e-mail ontvangen.