PasenOp donderdag 29 maart gaan we op de Jozefschool Pasen vieren met elkaar.
Natuurlijk beginnen we met het gezamenlijke paasontbijt. De kinderen gaan een ontbijt maken voor een klasgenootje.
Van te voren wordt er op school een lijstje ingevuld waarop wordt aangegeven voor welk klasgenootje je een ontbijt gaat maken en ook de ontbijtwensen. Deze briefjes gaan op woensdag 21 maart mee naar huis.
De groepen 6 blijven op de Kluwen.
De ouderraad zorgt voor drinken en een chocolade-eitje tijdens het paasontbijt.