Avond4daagseBeste ouders/verzorgers,
De avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden van dinsdag 15 mei t/m vrijdag 18 mei 2018.
De oudervereniging van de St. Jozefschool heeft het initiatief genomen om hier gezamenlijk aan mee te doen. Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen meelopen.
De afstand die wij met de St. Jozefschool lopen is 5 kilometer per avond. Wie vrijdag tijdens het defilé de eindstreep haalt, krijgt een officiële medaille.
Ook zijn wij op zoek naar ouders die mee willen lopen als begeleiding. De bedoeling dit jaar is dat alleen de ouders die zich opgegeven hebben, mee lopen als begeleiding. Aansluiten tijdens de avond4daagse is dit jaar niet mogelijk! Ook verwachten wij dat de ouders alle 4 de dagen mee lopen. Elke ouder krijgt een groepje kinderen onder zijn/haar begeleiding.
Graag ontvangen wij vóór 1 mei je aanmelding via: jozefschool4daagse@hotmail.com met daarin de naam van uw kind(eren), welke groep en voor de hoeveelste keer ze meelopen. Wij horen ook graag van de ouders of ze mee willen lopen als begeleiding. Het kan zijn dat er teveel aanmeldingen zijn en niet iedereen ingedeeld kan worden.
De inschrijving is definitief als de deelnamekosten van € 5,50 per kind vóór 1 mei zijn overgemaakt op rekeningnummer NL66 RABO 01410.03.499 t.n.v. Oudervereniging St. Jozefschool onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Zorg dat u op tijd bent, want zijn uw opgave en deelnamekosten niet tijdig bij ons binnen dan kunnen wij u helaas niet meer inschrijven. Ook kunt uw kind dan NIET meer met school meelopen. Zorg dus dat u uw kind op tijd opgeeft!
De oudervereniging zorgt voor een eet- en drinkpost onderweg. Om mee te lopen zijn alleen goede schoenen en een goed humeur nodig!
Met vriendelijke groet,
De oudervereniging

Kalender

loader

Aankomende evenementen

aug
20

20-08-2018 8:30 - 15:00

aug
21

21-08-2018 8:30 - 15:00

aug
22

22-08-2018 8:30 - 15:00

aug
23

23-08-2018 8:30 - 15:00

aug
24

24-08-2018 8:30 - 15:00