Groep 8 op AmelandMeer dan 100.000 basisschoolleerlingen maakten dit jaar de Cito-Eindtoets. Ze kwamen tot een gemiddelde eindscore van 535.6 (niveau VMBTO-t / Havo). Onze school scoorde dit jaar ruim boven dat gemiddelde. Met 538.3 behaalden we een score die ook boven de zgn. bovengrens van de inspectie lag. Op het onderdeel rekenen behaalde onze groep 8 zelfs een sublieme score, maar ook de taalonderdelen scoorden ruim boven gemiddeld.  

Het niveau van de huidige groep 8 heeft zich de laatste jaren op een prachtige manier ontwikkeld. Als we kijken naar het leerrendement, het effect van het onderwijs zoals we dat aanbieden, leren Groeiling-cijfers ons dat onze leerlingen bij de hoofdvakken (technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen) enorme stappen hebben gemaakt. We zijn uiteraard supertrots op deze cijfers die volgens een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen tot de hoogste van De Groeiling behoren.

Al ruim voordat de Eindtoets werd gemaakt werd bepaald naar welke school de leerlingen in augustus gaan uitstromen. Dit gebeurde tijdens gesprekken tussen school (juf Caroline), ouders en leerlingen. De schoolkeuze-adviezen werden vooral gebaseerd op de resultaten van de Cito-toetsen die de leerlingen jaarlijks in februari en juni vanaf groep 6 maakten, maar uiteraard speelden allerlei specifieke kindkenmerken ook een belangrijke rol. In een enkel geval werd het advies op basis van de Eindtoets nog naar boven bijgesteld.

 De leerlingen kregen de volgende adviezen:

VWO 8 leerlingen 32%
HAVO 8 leerlingen 32%
VMBO-T 5 leerlingen 20%
VMBO-K 1 leerling 4%
VMBO-B 3 leerlingen 12%

T.o.v. het vorig jaar valt het lage verwijzingspercentrage op naar VMBO-B/K. De score voor HAVO/VWO is opvallend hoog.

 Onze leerlingen uit groep 8 gaan na de zomervakantie naar de volgende scholen:

Coornhert Gymnasium Gouda 1 leerling 4%
Minkema College (Minkemalaan) Woerden 4 leerlingen 16%
Wellant College Montfoort 3 leerlingen 12%
Kalsbeek College (Jozef Israelslaan) Woerden 9 leerlingen 36%
Kalsbeek College (Bredius) Woerden 3 leerlingen 12%
Antoniuscollege Gouda 2 leerlingen 8%
GSG Leo Vroman Gouda 1 leerling 4%
Amadeus Lyceum Vleuten 1 leerling 4%
Schoonhovens College Schoonhoven 1 leerling 4%

Opvallend is hierbij dat de leerlingen naar veel verschillende scholen gaan. Conclusie is dat leerlingen zich bij hun schoolkeuze steeds minder laten leiden door de keuze van hun klasgenootjes. Het Kalsbeek blijft een opvallende ‘publiekstrekker’.

Een uitsplitsing naar de diverse brugklastypes is steeds onoverzichtelijker daar de verschillende scholen steeds meer brugklasvarianten aan het bedenken zijn. Zo komen we tegenwoordig o.a. Atheneum+ en MAVO XL tegen. En laten we het dan nog maar niet hebben over de voetbalklassen, etc.

Het overzicht:

Gymnasium 3 leerlingen 12%
Atheneum+ 1 leerling 4%
Atheneum 3 leerlingen 12%
HAVO/VWO 5 leerlingen 20%
HAVO 3 leerlingen 12%
MAVO/HAVO 3 leerlingen 12%
MAVO XL 1 leerling 4%
VMBO-T 2 leerlingen 8%
VMBO-K/T 1 leerling 4%
VMBO-B/K 3 leerlingen 12%