Helga Winters gebruikt het parfumDeze week werd de musical 'De verborgen vallei' maar liefst vier keer opgevoerd door de leerlingen van groep 8. Maandag waren de leerlingen van onze school, verdeeld over twee groepen, te gast in De verborgen vallei en maandagavond werd de musical opgevoerd voor familieleden en andere bekenden van de kinderen.
Dinsdagavond werd er officieel afscheid genomen van de leerlingen van groep 8. Dit keer konden de ouders van de drieëntwintig leerlingen en de leerkrachten een kijkje nemen in De verborgen vallei.
Het muzikale verhaal begon met het neerstorten van het vliegtuig van Johnny Crash en Co Piloot in de vallei. Voor de twee piloten, prachtig neergezet door Job en Joey, liep de het ongeval goed af en zij gingen vervolgens op zoek naar bioloog Ton, aan wie ze een koffer moesten afleveren. De bioloog Ton, wie anders dan Tim Verkleij, had een speciale parfum ontwikkeld, waarmee de wil van mensen was om te buigen. En juist naar deze parfum was de Helga Winters, de Minister van Onvoorziene Zaken, op zoek. Daarnaast speelde zich in de vallei een reeks aan komische momenten af, waarbij natuurfanaten, popartiesten, holbewoners, vissers en geheim agenten de hoofdrol speelden.
De verborgen vallei viel op door het spontane spel van de leerlingen, het prachtige decor en de moderne en veelal prachtig gezongen liedjes. Bijzonder was dat een aantal meiden van groep 8 zelf de choreografie bij de liedjes had verzorgd.
Na afloop van de musical, die ruim anderhalf uur duurde, werden alle leerlingen nog persoonlijk toegesproken door hun juffen Marieke en Ria.
Na een afsluitend woord door meester Tom, die afscheid nam van maar liefst dertien vertrekkende gezinnen, zongen zowel het team als de ouders nog een vrolijk afscheidslied. Als cadeau ontving de school nog diverse keukenapparaten, zoals een mixer en een blender. Ze zullen volgende schooljaar gebruikt worden bij de kooklessen in onze keuken.
Rond elf uur was het tijd voor een glaasje fris of een licht alcoholisch drankje. De drankjes en de hapjes werden als vanouds verzorgd door de Ouderraad.
Rond twaalf uur kwam er een eind aan een supergezellige avond.

De lange weekendenNa de verlenging van de woensdagschooltijd met een kwartier is er ruimte gecreëerd voor twee studiedagen voor de leerkrachten en dus twee extra vrije dagen voor de leerlingen. Om rust in het lesprogramma te hebben is er voor gekozen om deze vrije dagen te koppelen aan de twee eerste vrije weekenden van de onderbouw.

Dit betekent voor de groepen 1 t/m 4:

* Lang weekend 1
Donderdag 25 september t/m maandag 29 september 2014

* Lang weekend 2
Donderdag 20 november t/m maandag 24 november 2014

Inmiddels is ook het derde vrije weekend voor de groepen 1 t/m 4 gepland:

* Lang weekend 3
Dinsdag 7 en woensdag 8 april 2015 (aansluitend aan de Pasen)

De derde studiedag, die normaal al in het programma was opgenomen, is gepland op maandag 2 maart 2015. Dan zijn alle leerlingen (groep 1 t/m 8) vrij.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn ook vrij op vrijdag 26 september 2014 en maandag 24 november 2014.

Alle data zijn ook te vinden op deze website onder PRAKTISCHE ZAKEN – VAKANTIES. Het overzicht vindt u ook in de KALENDER.

Lekker lezen in de vakantieDe zomer-lees-dip is de achteruitgang in lezen die veel kinderen ervaren, wanneer ze in de zomer (te) weinig lezen.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die niet lezen, na de zomervakantie een leesachterstand hebben opgelopen tot wel 2 maanden. Dat is 20% van een schooljaar!
Natuurlijk wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar rekening houden met het feit dat kinderen er weer even in moeten komen. Maar 20% loop je niet even zo maar in.

Hier enkele (eenvoudige) tips om het leesniveau op peil te houden:

De belangrijkste regel is: LEES ELKE DAG.
En dat kun je o.a. zo doen:

LEES OVERAL -  Maak je kind er op attent dat er overal gelezen kan worden: op het pak melk, op de menukaart in restaurants, in de trein, onder verkeersborden.
En neem overal een boek mee naar toe; in de auto over auto’s, in de trein over treinen, in Frankrijk over Frankrijk.

LEES VOOR – Lees samen een stukje: je kind leest de woorden die het al kan lezen, jij de rest.
Laat je kind voorlezen aan jou, uit een voor jullie bekend boek.
Laat kinderen elkaar voorlezen.

LEES VÓÓR JE OP VAKANTIE GAATTIJDENS de vakantie en ACHTERAF; reisgidsen, menukaarten, bijschriften bij foto’s.

GA NAAR DE BIEB – In de vakantieperiode mag je meer boeken lenen.
Kies van alles wat; een verhalenboek, een reisboek, een kookboek.
Laat vooral je kind zelf kiezen, dat maakt de zin om te lezen direct veel groter.

GEEF HET GOEDE VOORBEELD – Als jouw kind ziet dat jij lekker lui ligt te lezen in het gras, is dat uitnodigend om er zelf met een boek naast te gaan liggen.

SCHRIJF EN LEES – Schrijf samen de boodschappenlijst, de todo-lijst voor de vakantiereis, de briefkaart naar oma.
Spreek met een andere ouder af dat jullie kinderen elkaar een brief schrijven vanaf hun vakantiebestemming. Leuk om te doen en ‘leesvoer’ voor allebei.

MAAK EEN GEWOONTE VAN LEZEN - Jij leest de krant, je kind een stukje uit een boek.

SPELEN EN LEZEN - Speel woordspelletjes als scrabble, woordrummicub of lingo. Vakantieboeken met spelletjes en verhaaltjes.


En tot slot:

LEZEN = LEZEN en EEN BOEK = EEN BOEK!
Een stripboek is ook een boek.
Een tijdschrift lezen is ook lezen.
Een E-book is ook een boek. Kookboeken, opzoeken van een telefoonnummer, kijken wat er in de televisie-gids staat, Googelen, de gebruiksaanwijzing van een zomerspelletje, de folder van de camping, een reclametekst, de bordjes in de dierentuin; HET IS ALLEMAAL LEZEN!

Hoera! Wij gaan naar groep 3!Een spannende tijd voor de kleuters van groep 2 breekt aan. Nog even en dan zijn zij ‘kleuter-af’.
Na de zomervakantie mogen ze allemaal naar groep 3. Om alvast een beetje te wennen in groep 3 mogen ze op donderdag 17 juli alvast even een kijkje gaan nemen. Natuurlijk maken we hier een klein feestje van.
Om stipt 14.00 uur glijden 42 kleuters door de kleuterdeur naar buiten om vervolgens door de deur van groep 3 in de armen van de nieuwe juf of meester te springen. Natuurlijk bent u van harte welkom om bij dit spektakel aanwezig te zijn.
Wij willen u wel met klem vragen om achter de krijtstreep plaats te nemen, zodat de kleuters niet onder de voet gelopen worden. Wij zorgen dat er gefilmd wordt en dat er van ieder kind een mooie foto wordt genomen.
Als alle kinderen binnen zijn, willen de leerkrachten graag nog even kennismaken met hun nieuwe leerlingen en alvast een kleine activiteit met ze doen. Ze houden hier maar heel weinig tijd voor over. Wilt u daarom niet meegaan naar binnen of voor de ramen blijven staan? Op de eerste schooldag mag u uiteraard best even meelopen naar binnen om een foto te maken. Dan is het tenminste ook helemaal echt.
Bent u overigens benieuwd wie er allemaal naar groep 3 gaan? Met uitzondering van Dani Boerman staan ze allemaal op de foto. Dani zit nu nog op de Andersenschool in Woerden, maar verhuist binnenkort naar Oudewater. Dani zal een tafeltje in de klas van Petra en Martin krijgen. Wij wensen Dani uiteraard een hele fijne tijd toe op onze school.

Fokke en Sukke doen de Cito-toetsIn januari/februari en in juni worden de Cito-toetsen bij uw kind afgenomen. De resultaten van deze toetsen vindt u in het Ouderportaal. Met ingang van het schooljaar 2013-2014 heeft Cito de normen van een aantal toetsen herzien. Het gaat om de toetsen voor Begrijpend Lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling van de groepen 3 t/m 8.
De basisscholen vallend onder Stichting De Groeiling werken met het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. ParnasSys heeft de afgelopen periode gewerkt aan de aanpassingen in het systeem en per 1 augustus hanteren de Groeiling-scholen deze nieuwe normering. De overgang van ‘oude naar nieuwe normering‘ heeft voor scholen en ouders een aantal gevolgen. Scholen moeten een aantal stappen zetten om te zorgen dat alle oude gegevens behouden blijven. En voor ouders zal de nieuwe normering wellicht vragen oproepen.
In dit artikel leggen we u uit wat de nieuwe normering betekent.

Waarom aangepaste normen?
Landelijk gezien maken leerlingen de Cito-toetsen tegenwoordig beter dan een aantal jaar geleden. Deze betere resultaten worden echter nog gespiegeld aan gemiddelden die vele jaren geleden zijn vastgesteld en dus gedateerd zijn. De tot nu toe gehanteerde normering geeft daarom een te rooskleurig beeld. Voor nu lijkt een hoger niveau leuk, maar wanneer uw kind straks naar het voortgezet onderwijs gaat, kunt u voor verrassingen komen te staan. Als u naar de oude normering kijkt, zou uw kind misschien bovengemiddeld scoren. Wanneer dan uit de Eindtoets (die jaarlijks genormeerd wordt en dus zuiver is) ‘opeens’ blijkt dat uw kind gewoon gemiddeld scoort, zult u verbaasd zijn. Met de update van de normering komt u bij andere toetsen en het schooladvies niet voor verrassingen te staan.

De resultaten op de LVS-toetsen van Cito
Het aantal goede antwoorden (ruwe score) bij de Cito-toetsen wordt omgezet in de vaardigheidsniveaus A t/m E. De niveauwaardes geven aan hoe goed uw kind de toets heeft gemaakt in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten. Door deze vergelijking krijgen de resultaten betekenis. Zo kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat een leerling die medio groep 5 op de toets begrijpend lezen 30 opgaven goed heeft gemaakt volgens de normering boven het landelijk gemiddelde van 29 scoort en dus een niveauwaarde van 3,2 (B) behaalt.
Als in de loop van de tijd het landelijk gemiddelde verschuift naar 30, dan is de conclusie dat de leerling met score 29 net boven het gemiddelde scoort (B) niet (meer) juist. Door de update van de normen trekt de school de juiste conclusies over de prestaties van uw kind ten opzichte van het gemiddelde in Nederland.

Wat betekenen de aangepaste normen voor uw kind?
Uw kind kan niet ineens minder goed lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is veranderd, is de waardering van zijn score. Hieronder staat een voorbeeld voor Begrijpend Lezen eind groep 4.

 

  Oude normering Nieuwe normering
Ruwe score 33 33
Niveauwaarde 3,2 (B ) 2,8 (C ) *
Betekenis Uw kind behoort tot de 25% die ruim tot net boven het landelijke gemiddelde scoort Uw kind behoort tot de 25% die net tot ruim onder het landelijke gemiddelde scoort

Bij het rapport zit een uitdraai van de huidige (lees: oude) normering van uw kind.

Aan het begin van het schooljaar krijgt u van uw kind een uitdraai met de nieuwe normeringen en de bijbehorende waarderingen. U kunt dan de uitdraai vóór en na de nieuwe normering met elkaar vergelijken.

Tijdens de informatieavonden die aan het begin van het nieuwe schooljaar worden gehouden komt de veranderde normering uitgebreid aan de orde. Dit in de groepen 4 t/m 8.

In de folder ‘Uw kind duidelijk in beeld’ heeft Cito voor u op een rijtje gezet hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen.
Deze folder kunt u downloaden op www.cito.nl > Primair en speciaal onderwijs > Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs > Achtergrondinformatie.


* Vermoedelijke niveauwaarde. De exacte nieuwe normering is ons nog niet bekend.

De MR heeft al ingestemdVerlenging schooldag woensdag
Vanaf 1 september wordt de schooltijd op de woensdag verlengd tot 12.30 uur. Belangrijkste reden voor dit besluit is dat wij structureel extra tijd willen creëren voor studiedagen voor de leerkrachten.
Doordat de leerlingen een kwartier per week meer naar school gaan maken zij ‘overuren’. Deze extra uren krijgen zij gecompenseerd middels twee vrije dagen. De leerkrachten benutten deze vrije dagen als gezamenlijke studiedagen.
De planning van deze extra vrije dagen ontvangt u op korte termijn. Deze verandering van lestijd heeft geen consequentie voor de naschoolse opvang.
De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze verandering van lestijd.

Continurooster
Op 7 maart hebben wij u middels een bericht op deze website geïnformeerd over de mogelijke invoering van een continurooster op onze school. Een werkgroep, bestaande uit ouders en leerkrachten, heeft zich het afgelopen jaar gebogen over alle voor- en nadelen van een dergelijk rooster.
Uiteindelijk is de werkgroep tot een voorstel gekomen, dat inmiddels ook de instemming heeft van de Medezeggenschapsraad van onze school. Naast het feit dat alle leerlingen tussen de middag zullen gaan overblijven is de belangrijkste consequentie van dit rooster dat de leerlingen ’s middags vanaf 14.45 uur vrij zullen zijn.
Eind september zullen wij een ouderavond organiseren, waarbij we u informeren over de praktische consequenties van het door ons voorgestelde continurooster.
Bij de enquête, die onmiddellijk na deze ouderavond wordt gehouden, zal een meerderheid van 60% van de ouders beslissen over het wel of niet invoeren van dit rooster. Mocht deze meerderheid voor invoering van het continurooster zijn, dan zal het rooster m.i.v. maandag 5 januari 2015 in werking treden.

De kampvlag wordt gehesenVan 23 t/m 28 juni waren groep 2 t/m 7 op bezoek bij de Sokoké stam in het Soesterduinenwoud vlak bij de Zingende zandvlakte.
De kinderen werd gevraagd mee te helpen de medicijnvrouw definitief weg te jagen. Het stamhoofd van de Sokoké stam was namelijk erg boos op haar omdat ze allerlei kruiden door elkaar had gebruikt. Ze had er een potje van gemaakt.
Door het spelen van spellen, het lopen van een speurtocht en het deelnemen aan het nachtspel konden de kinderen kruidentakjes verdienen. Ook moest de toverstaf van de medicijnvrouw worden gevonden.
Aan het einde van de dag (eigenlijk was het toen al nacht) werden alle kruidentakjes in de grote kookpot gestopt. Met een door kinderen verzonnen toverspreuk en de toverstaf werd uiteindelijk de medicijnvrouw verjaagd.
We kunnen terugkijken op een gezellige, geslaagde kampweek.

Voor een impressie van de dagen kunt u de foto's bekijken op de desbetreffende groepspagina's.

De winnaressen zijn helemaal HAPPYOp zaterdag 28 juni werd voor de eerste keer tijdens het Heksenfestijn om de titel “School of Talent” gestreden. |
Er hadden zich verschillende groepen van de verschillende Oudewaterse scholen ingeschreven. Zo ook Amber, Demi, Jamilla, Jedawan, Laura, Nikki, Noa, Sanna, Sem en Winny uit groep 7 van de Jozefschool. Ze hadden een ingenieuze dans op het lied Happy van Pharrel Williams ingestudeerd.
Voorafgaand aan hun optreden beleefden de dames een enerverende dag en nacht op het schoolkamp. Nog slaperig van de nachtelijke avonturen kwamen ze vrijwel rechtstreeks van het kampterrein naar de Markt in Oudewater, waar ze vol vuur hun dans ten uitvoer brachten.
Toen na afloop bleek dat ze de strijd hadden gewonnen waren ze pas echt HAPPY!

'Vakantie: Tijd voor.....'Op zondag 6 juli wordt er om 10.00 uur een gezinsviering in de parochiekerk gehouden.
Het combo verzorgt tijdens deze viering de muziek en met nummers van Ilse de Lange en Waylon, Guus Meeuwis en Triggerfinger is alleen dat al de moeite waard om naar de Kapellestraat te komen.
Het thema van de gezinsviering is ‘Vakantie: Tijd voor …’
Wij hopen op een overvolle kerk op zondag 6 juli. Tot dan!

Een sjaal was geen sjaal meerEnige tijd geleden nam José Stalvord het initiatief om eens te kijken of er mogelijkheden zijn om toneellessen voor jonge kinderen op te zetten in Oudewater.
Zij benaderde het Cultuurhuis en coördinator van het Cultuurhuis, Saskia Wulterkens, zag dit wel zitten.
Dramadocente Joke van Diest werd bereid gevonden de lessen te gaan verzorgen. Afgelopen maandag na schooltijd vond de eerste les van een reeks van drie plaats in de speelzaal van onze school. Een stiekeme blik in de speelzaal leverde een beeld op van een groep enthousiaste meiden die hun fantasie lekker de vrije gang konden laten gaan. Zo moest een sjaal in een toneelstukje steeds iets anders voorstellen. En dat lukte al prima: de sjaal werd een sieraad, een handboei, een ‘boevenoutfit’, etc.
De kinderen genoten zichtbaar. En de vaders en moeders? Die mochten er helaas niet bij zijn. Maar de geruchten gaan dat de deuren tijdens de laatste les wel even opgesteld worden, zodat iedereen de talenten van zijn of haar dochter kan bewonderen.