De kinderen delen ook hun eten en drinkenMet catechese hebben we gesproken over het verhaal van Mozes die zijn gevolg uit Egypte leidde naar het Beloofde land. God verdeelde het land onder de mensen en maakte een regel: Neem nooit alles van het land. Laat armen en vreemdelingen nemen wat er overblijft, zodat zij ook te eten hebben.
Na zeven keer zeven jaren werd al het land weer opnieuw verdeeld en was iedereen weer gelijk.

Na afloop van dit verhaal zijn wij al ons eten en drinken onder elkaar gaan verdelen. Dit bleek niet zo eenvoudig. Gelukkig hadden we twee jarigen: deze gingen ook (uit)delen.

DMT en AVI toetsenEnige tijd geleden is bij de leerlingen van groep 3 de DMT (Drie Minuten Toets) afgenomen.
De resultaten daarvan waren nog niet zoals het hoort, maar er was een duidelijke vooruitgang te zien. Deze vooruitgang werd mede veroorzaakt door de intensieve leesbegeleiding in groep 3.
Onlangs hebben we een bevestiging van deze vooruitgang gezien. Na elke kern van VLL wordt de één minuut leestoets Veilig & Vlot afgenomen. Bij de afname van de toets ná kern 11 (de laatste van dit schooljaar) bleek dat er geen enkele leerling 'niveau O' scoorde (O = onvoldoende). Als u op de volgende link klikt, ziet u de ontwikkeling van dit schooljaar: klik hier.
Het segment T (twijfelachtig) is nog te groot, maar het ontbreken van O (onvoldoende) laat zien dat we op de goede weg zijn.

De goede weg werd ook bevestigd door het afnemen van de AVI toets.
De DMT is een één minuut leestoets, de AVI is een toets waarbij zinnen gelezen worden. Hierbij moet, binnen een bepaalde tijd, een tekst gelezen worden, met een maximum aan het aantal fouten. Voor het overzicht van de AVI klikt u hier.

Een korte toelichting op de cijfers en de kleuren:
Groen (68 % in de rechter kolom) is het % leerlingen wat het niveau AVI E3 (Eind groep 3) beheerst.
Licht rood (16 % in de rechterkolom) is het aantal leerlingen wat het niveau AVI M3 (Midden groep 3) beheerst.
Donkerrood ( 16% in de rechterkolom, onderaan) is het aantal leerlingen wat nog geen AVI niveau beheerst.
U ziet dat in de rechter kolom de blauwe kleur ontbreekt. Dit zijn de leerlingen die hoger scoren dan het beheersingsniveau. De toetskaarten, hoger dan E3 zijn niet afgenomen.
Ook de kleur oranje ontbreekt. Dit heeft te maken met het beperkt aantal AVI niveaus wat nu nog beschikbaar is.

Ook bij de AVI is een duidelijke vooruitgang zichtbaar, maar er is nog te veel (licht)rood zichtbaar.
Hier zal de school in groep 4 aan gaan werken.
Maar ook u kunt hier in de vakantie een steentje aan bijdragen. Klik hier voor leestips in de vakantie.

Juffrouw Manon neemt afscheidNa een jaar stage te hebben gelopen in groep 3 hebben we van de week afscheid moeten nemen van juffrouw Manon. We hebben eerst cadeautjes uitgewisseld en een hand gegeven en daarna hebben we met z'n allen bingo gespeeld. De 'valse' BINGO-melder mocht kiezen: de klas vegen of een liedje zingen! Geen van tweeën een makkelijke klus!
We zullen juffrouw Manon missen. Ze las veel met ons. Tijdens de instructie ging zij met de 'zon' kinderen aan de slag en daarna las ze vaak nog met andere kinderen. En als er een stapeltje werk lag, keek zij het na en gaf ze de kinderen meteen feedback. Ook in toetsweken werkte ze hard mee en zorgde zo ook voor rust in de klas.

Manon, veel plezier op je nieuwe opleiding. Veel succes!

Wat een mooie bouwselsIn de handarbeidles hebben we met stroken papier speeltoestellen en andere bouwsels gemaakt.
Het ene bouwsel was wat beter geslaagd en gelijmd dan het andere, maar we hebben er met veel plezier aan gewerkt.

Het voorlezen van een écht gedichtMet onze leesmethode Veilig Leren Lezen leren de kinderen niet alleen lezen, ook leren ze gedichten schrijven.
Van de week zijn we begonnen met zgn. 'elfjes' (gedichten van elf woorden).
De dag erop gingen we échte gedichten schrijven.
We gingen hierbij uit van emoties; en sommige gedichten bevatten heel wat emoties: lees hieronder maar verder.


Blij, blij blij,
Ik ben vandaag het allerblijst.
Bobby

Bal, bal, bal,
Ik schiet de bal in het goal
Waw, van Robben
Het staat 1-5 voor Nederland
Guus
Jarig, jarig,
Ik ben jarig,
Ik krijg een konijn.
Ik til hem op.
Hij bijt een gat in mijn verjaardagsjurk
Mijn moeder is boos.
Lizzy

Verdrietig, verdrietig,
Ik ben verdrietig omdat ik huil.
Ik bedoel: Ik viel.
Meike

Blij, blij, blij.
Ik ben vandaag blij.
Alle kinderen zijn vrij.
Maurice

Ik ga naar het bos.
Het is heel eng.
Ik zie een wolf.
En ik zie nog een wolf.
Lieke

Au, au, au.
Dit doet pijn.
Ik ben tegen een boom geknald.
Dat doet pijn.
heeeeel erg pijn.
Paula

Bang, bang, bang.
Ik ben in het bos bang.
Nu ga ik met mijn papa en mama in het bos.
Nu ben ik niet bang in het bos.
Féline

Verdrietig.
Ik ben verdrietig.
Want ik ben verhuisd.
En dat vond ik niet leuk.
En mijn vrienden zijn niet meer bij mij.
En dat vind ik niet leuk.
Alicia

Ik ben verdrietig
Omdat ik geen snoepjes mag.
En ik moet op de trap zitten,
omdat mama me geslagen heeft.
En mama gaat toch naar haar werk
en papa is op zijn werk.
En ik moet alleen thuis zijn.
Onne

Boos, boos, boos,
ik ben boos.
Ik ben superboos.
Ik ben boos omdat iemand mij pest.
Tom pest mij.
En weet je wie ik ben?
Ik ben Melvin.
Ik ben nog steeds boos.
Melvin

Boos, boos, boos,
Ik ben boos,
op mijn broer,
en op mijn zus
en op de meester.
Inke

Blij, blij, blij.
Ik ben vandaag blij,
Ik dans en ik zing.
Nu ben ik blij.
Duncan

Leuk, leuk, leuk.
Dit is leuk!
En ik ben vrolijk!
En ik ben blij.
Jens

Boos, boos, boos.
Ik maak alles kapot.
Ik sla Jaison.
Want ik ben boos op Jaison.
Maar nu ben ik niet meer boos.
Nikki

Blij, blij, blij.
Ik ben jarig.
Ik ben zo blij.
Ik kan het niet geloven.
Ik word 8 jaar!
Jeeeee!
Luca

Blij, blij, blij,
Ik wordt zeven.
Elif

Boos, boos, boos.
Ik ben boos.
Ik wil niks.
Want ik ben boos.
Ties

Boos, boos, boos,
Ik ben boos.
Ik kan woest doen
En ook brutaal.
Britt

Boos, boos, boos.
Ik ben nijdig vandaag.
Soms ben ik wel blij.
Maar vandaag ben ik
boos op mezelf.
Linde

Blij, blij, blij.
Ik ben vrolijk.
Ik dans en ik zing.
Want ik ben blij en vrolijk!
Jeeeee!
Nicole

Blij, blij, blij.
Ik voetbal met plezier.
En ik ren heel hard.
En ik scoor  3-1 voor
Nederland.
Jes!
Rico

Vrolijk, vrolijk, vrolijk.
Ik ben vrolijk.
Ik dans in het rond.
Indy

Bang, bang, bang.
Ik ben bang in het bos.
Want ik kan verdwalen.
Ik ben bang.
Nienke

Lekker snoepen hoort ook bij kamp!We waren bij school. We gingen met de auto naar Soest toe. Het was een lange rit. We moesten gaan sjouwen met onze spullen. Die moesten naar de slaapzaal. Toen moesten we onze luchtbedden opblazen en onze slaapspullen erop leggen. Daarna gingen we weer naar beneden en kregen we wat drinken en een koekje. Hierna mochten we vrij spelen.

De kampleiders gingen op de trommels slaan en we gingen in de kuil zitten. We gingen het kamplied zingen terwijl de vlag werd gehesen door Guus en Erik. Na de opening gingen we touwtrekken. Dit was heel leuk en we hadden pijn in onze handen. Na het touwtrekken gingen we heel veel leuke spelletjes doen bijvoorbeeld de limbodans! Dit was heel moeilijk.

Toen de spelletjes klaar waren, gingen we een broodje hamburger eten. Alicia en Nikki hadden het eerst corvee. Na het eten gingen we een speurtocht doen. We hadden allerlei moeilijke opdrachten. We moesten de toverstaf en kruidentakjes zoeken. En ook nog de sleutel van de schatkist. Na de speurtocht mochten we nog lekker een tijd spelen op de zandvlakte en kregen we een ijsje.
's Avonds hadden we de bonte avond en gingen we bij het kampvuur zitten. Daar deden we onze optredens. Dat was heel leuk! Hierna deden we het nachtspel. Dit was een dierengeluidenspel.
Tot slot deden we de kruidentakjes en de toverstaf in de kookpan. Toen kwam er een heleboel rook en rende het medicijnvrouwtje weg. Dat was heel eng! Daarna was het bedtijd. We gingen onze tanden poetsen en heel erg lekker veel snoepen. Om half 1(!!) kwamen meester Martin en juffrouw Petra nog even langs om snoep op te halen. Daarna gingen we lekker slapen en om half 2 waren alleen Luca en Lieke nog wakker.

's Morgens om 6 uur klonken de eerste stemmetjes alweer (Meike, Nicole en Luca). Erik en Duncan sliepen zo diep dat ze wakker gemaakt moesten worden. We ruimden onze spulletjes op en vertrokken terug naar school. Het was een heel leuk kamp!

Zet je tafel maar in de toetsstandDeze opdracht heeft de laatste weken regelmatig geklonken: 'Zet je tafel maar in de toetsstand'. Maar nu is dat gelukkig afgelopen. Alle Cito-toetsen zijn afgenomen en voorlopig zijn we daar even klaar mee. Alleen de methode gebonden toetsen worden tot januari volgend jaar nog afgenomen.
Bij het lezen nemen we de DMT (Drie Minuten Toets) af. Dit is een woord-lees toets die bestaat uit drie kaarten. De eerste kaart is het eenvoudigst en de derde kaart het moeilijkst. Elke kaart wordt gedurende één minuut hardop gelezen. Bij de vorige afname van deze toets vielen de resultaten ons tegen. Hierop hebben we ingezet op extra begeleiding, met name in het hardop, begeleid lezen.
In de klas hebben we elke ochtend gedurende een kwartier hardop gelezen, we zijn gestart met Tutor lezen en op donderdagmiddag komen een aantal ouders met de kinderen lezen. Dit extra 'kilometers maken' heeft resultaat afgeworpen. Het klassengemiddelde is van een niveauwaarde van 1,7 naar 2,3 (op een schaal van 0-5) gegaan. Nog steeds geen cijfers om trots op te zijn, maar er is een duidelijke vooruitgang.
En de andere vakken? Bij rekenen en spelling lag de niveauwaarde al boven de 4. Ook hier valt er een stijging in niveauwaarde te constateren.
We hebben samen met de leerlingen de niveaugrafieken bekeken en besproken en ze snapten ook wel dat een stijgende lijn betekende dat het goed ging. Hopelijk snappen ze nu ook waarom we zoveel hardop lezen en sommige stof herhalen.
Op naar de volgende Cito-toetsen!

Enkele kinderen uit groep 6 zingen het kamplied voorOns schoolkamp wordt altijd geopend met een kamplied.
Onder het hijsen van de vlag wordt dit lied uit volle borst door de kinderen meegezongen.
Maar wat te doen als de leerkracht niet zo muzikaal is en het lied, ook via You Tube, niet aangeleerd krijgt?
Heel eenvoudig: je vraagt hulp aan een paar leerlingen die het al goed kunnen zingen. Een groepje kinderen uit groep 6 is bij groep 3 het lied wezen inoefenen. Bij de eerste oefening zaten de kinderen van groep 3 met open mond te luisteren naar de kinderen van groep 6, zo mooi zongen deze kinderen. Maar na de vijfde keer werd het liedje uitbundig door alle leerlingen mee gezongen; een prestatie van formaat voor iedereen!

Max druk aan het werkDe afgelopen twee weken heeft Max, de zoon van juffrouw Petra, bij ons stage gelopen.
Het was vandaag de laatste dag voor hem. U heeft vast wel gehoord over de Stop Motion filmpjes die hij met de kinderen gemaakt heeft. Er volgt nog een link naar You Tube zodat u deze filmpjes thuis kunt zien.
Max heeft deze twee weken kennis gemaakt met het werken op de basisschool. Hij toonde zich heel actief en heeft veel met de kinderen gewerkt. Zij zullen hem, net als de leerkrachten, missen. Max corrigeerde veel werk en was met individuele leerlingen aan het werk.

Max veel plezier en succes met je opleiding SDV (Sport, Dienstverlening en Veiligheid) en wie weet zien we je nog eens terug als vakdocent gym of bewaker.