Een muurkrant wordt in groep 1/2 C gepresenteerdVol trots lieten de kleuters van de onderbouwplusklas enige tijd geleden hun gemaakte muurkranten in groep 3 zien.
Zij mochten echter ook nog een presentatie in groep 1/2 C geven. Net voor de pinkstervakantie was het dan eindelijk zo ver.
Het was duidelijk dat zij al in groep 3 geoefend hadden: de verhalen werden prima overgebracht aan hun medeleerlingen.
Daarna mochten de muurkranten mee naar huis met de afspraak dat ze ze na twee weken aan hun maatje zouden geven.
Zou het ze lukken om dan weer afstand te kunnen doen van hun muurkrant?

Hoe komt Tei nu uit zijn huisje?Met Pasen vond juf Nicolette een wel heel bijzonder ei tijdens het eieren zoeken. Hij was spierwit, mooi glanzend, had zwarte ogen en een vrolijk lachende mond.
Juf Nicolette raakte bevriend met het ei en noemde hem Tei. Tei kreeg een heel bijzonder huisje waar hij ’s nachts in sliep: een lege fles. In de meivakantie mocht Tei mee op vakantie. Omdat de glazen fles misschien kapot zou gaan sliep hij zolang in een plastic koektrommeltje.
In de plusklas liet juf Nicolette haar nieuwe vriend vol trots zien. Ze wilde de kinderen laten zien hoe Tei in de lege fles sliep. Maar tot haar grote schrik had Tei zo veel gesnoept tijdens de vakantie dat hij niet meer in de fles paste! Wat nu? Groot was de verbazing toen Tei zomaar door de flessenhals gleed toen we zijn huisje verwarmden met een lucifer. Was Tei nou kleiner geworden of was de fles groter geworden? Of was er iets heel anders gebeurd?
Tei was echter zo blij dat hij weer in zijn eigen huisje zat dat hij, hoezeer de juf en de kinderen ook hun best deden, er echt niet meer uit wilde komen…

Ronddraaien met eierenIn de plusklas van de onderbouw werken we over eieren. Niet alleen over kippeneieren, maar via een boek en filmpjes leren de kinderen ook alles over bijvoorbeeld schildpadeieren, slangeneieren en kievitseieren.
De proefjes die we deden met kippeneieren waren ook erg interessant. Waarom kan een gekookt ei hard ronddraaien en een rauw ei niet? Waarom kon nou niemand een rauw ei kapot knijpen? Het lukte zelfs meester Tom niet!
Gelooft u het niet? Probeer het dan zelf maar eens uit. Maar doe er voor de zekerheid wel een plastic zakje omheen. Wie weet bent u toch sterker dan alle kinderen uit de plusklas bij elkaar.

De muurkrant wordt gepresenteerdEen paar weken werkten de leerlingen van de onderbouwplusklas aan een muurkrant.
Tijdens het plusklasuur oefenden de leerlingen met het presenteren van de muurkrant. Als je ergens zo enorm hard aan gewerkt hebt wil je natuurlijk wel laten zien aan je klasgenoten wat je gemaakt hebt.
Afgelopen dinsdag was het zo ver. In groep 3 werden de muurkranten, met her en der een klein bibbertje in de stem, gepresenteerd. De leerlingen zijn trots op het resultaat.
Nu nog even uitvechten wie de muurkrant het eerst mee naar huis mag nemen! Voor de zekerheid hebben we alle muurkranten maar even op de foto gezet. Dan kan iedereen ze alvast bekijken.

De titel van de muurkrant wordt opgeschrevenIn de plusklas van de onderbouw zijn we begonnen aan het maken van een muurkrant.
In tweetallen kozen de kinderen een informatief boek uit over een onderwerp wat hen beiden aansprak. Dit was voor sommigen een lastige opgave. Goed overleg en af en toe wat water bij de wijn doen kan soms best lastig zijn als je pas 5 of 6 bent!
Toen iedereen een onderwerp gekozen had, werden de boeken eerst helemaal gelezen. De kinderen van groep 3 lazen voor aan de kleuters als zij nog niet zelf konden lezen. Nadat het hele boek gelezen was werd de titel van de muurkrant op een groot vel papier geschreven en werd er een eerste afbeelding bij gemaakt.
Helaas was de tijd veel te snel voorbij en moeten de kinderen weer 2 weken wachten tot ze verder kunnen met het vullen van de muurkrant.

Dat dit blijft staan!Deze week leerden we in de plusklas van de onderbouw waarom de driehoek de stevigste vorm is. Uiteraard probeerden we ook uit of dit echt zo is. Met papieren driehoekjes bouwden we een kerstboom zonder top na. In plaats van een piek probeerden we of de kerstboom zou blijven staan als er een bakje bovenop zou staan. Groot was de verbazing toen bleek dat de kerstboom niet instortte!
Vervolgens ging er een lijmpot op en de verwondering werd nog groter toen er ook nog een paar Kaplablokjes bij konden. De kinderen waren zo enthousiast dat ze de driehoekjes en de stroken mee naar huis namen. In de kerstvakantie wilden ze nog veel meer driehoekjes maken, zodat ze een heel hoge kerstboom konden maken. Ze zullen zich de komende vakantie zeker niet vervelen.

De boot van SinterklaasAfgelopen woensdag hebben we in de plusklas geleerd waarom sommige dingen zinken en andere spullen juist blijven drijven. Door van alles in een bak met water te gooien en te bekijken hoe alles eruit zag kwamen we er achter dat er lucht in een voorwerp moet zitten om te kunnen blijven drijven.
De volgende stap was het maken van een boot van aluminiumfolie. Dit zou de pakjesboot van Sinterklaas zijn. De boot moest uiteraard heel stevig zijn en goed blijven drijven, want er moesten heel veel pakjes (knikkers) op de boot kunnen. Een mooie uitdaging: wie maakt de beste boot waar de meeste pakjes op kunnen?

Tekenen met stokjesInmiddels is de onderbouwplusklas alweer een paar keer bij elkaar geweest. Het accent tijdens een van de bijeenkomsten lag op samenwerken en het ervaren dat niet alles perfect hoeft te zijn. Zo ‘tekenden’ we met stokjes. Als je alles altijd perfect wil doen kan het heel lastig zijn om bijvoorbeeld een zon neer te leggen met alleen maar rechte stokjes.
Om te leren samenwerken moesten de kinderen met hun benen een bal in beweging houden of doorgeven naar hun buurman of buurvrouw. Ze mochten hun handen daar echter niet bij gebruiken. Moeilijk hoor, maar door goed samen te werken lukt het best.
Tijdens de volgende bijeenkomst gingen we aan de slag met een technische opdracht. Er moest een muur worden gebouwd van blokjes met daarvoor een helling. Vervolgens onderzochten de kinderen wat er gebeurde als je een knikker van de helling liet rollen, als je er een speelgoedautootje vanaf liet rijden of een tennisbal richting de muur liet gaan. Was de muur stevig genoeg? Kun je dat veranderen? Maar ook precies andersom: de muur blijft hetzelfde, maar je moet ervoor zorgen dat de knikker de muur toch wat kan laten verplaatsen. Hoe doe je dat? Even flink nadenken leverde op dat de kinderen de helling hoger maakten. Een perfecte oplossing.

Aandachtig aan het werkAfgelopen week kwamen de leerlingen van de plusklas van de onderbouw voor het eerst na de zomervakantie weer bij elkaar.
Eerst hebben alle kinderen verteld wat ze leuk vinden in de nieuwe groep en wat ze juist niet zo leuk vonden. Daarna zijn we natuurlijk lekker aan het werk gegaan. Voor de vakantie zijn we begonnen aan een project over de zee. Dit keer maakten we moeilijke sommen met het aantal poten van verschillende dieren die in de zee leven. En dat was echt aanpoten, hoor! We hadden niet genoeg tijd om de hele opdracht af te krijgen, dus moeten de kinderen de opdracht in de klas afmaken. Hebben ze de komende tijd in ieder geval een leuke uitdaging.