LipdubHet leuke van een klas in de bovenbouw opnieuw tegenkomen als juf is dat je soms oude koeien uit de sloot kunt halen. Even zwijmelen over het jaar dat ze nog klein en schattig waren en bij je in groep 4 (of zelfs bij de kleuters) zaten. Nu zijn de kinderen van groep 7 stoer, groot, sterk én schattig. En houden ook van oude koeien. Een oude koe die al heel snel dit schooljaar uit de sloot werd gehaald was de lipdub van groep 4. ‘Die was zoooo gaaf, gaan we dit jaar alsjeblieeeeeeft weer een lipdub maken juf?’. Ook de juf was wel van dit idee gecharmeerd en dus werd na het afronden van het project over de Gouden Eeuw verschillende keren gebrainstormd over de lipdub, onze eindejaarsproject waarmee we groep 7 zouden afsluiten. De verwachtingen waren hoog, soms leek het met het lange nummer dat we hadden uitgekozen bijna onmogelijk, maar uiteindelijk stond de klas weer vol ‘lipdubtroep’, werd er steeds meer meegenomen door de kinderen, werden de eerste danspassen bedacht en geoefend en….proefdraaien maar! Na heel veel keren oefenen, ‘finetunen’ van danspassen en attributen werd er in de laatste week een ‘officiële’ opname gemaakt. En wij zijn er stiekem best trots op, want hebben het weer met zijn allen gefikst! Groep 7….supergoed gedaan!!

 

Met een zoen van de juffen!Voor groep 8 werd het een week om nooit meer te vergeten. Maandag en dinsdag werd vijfmaal de musical ‘Herrie op het eiland’ opgevoerd. Absoluut hoogtepunt was de officiële afscheidsavond op dinsdagavond. Met de ouders en juffen als een vertrouwd publiek werd deze uitvoering de beste van het vijftal. De volle zaal begreep de subtiele grapjes en genoot van alle liedjes en dansjes, die door de kinderen zelf bedacht waren. De rollen waren de kinderen op het lijf geschreven. Zo bleef iedereen lachen om Wesley Honing, die met zijn ‘Dat is waar, Louise’, doorlopend de goede vrede in zijn huwelijk trachtte te handhaven, maar die daar uiteindelijk niet meer in slaagde. Na afloop van de musical was er nog alle tijd voor een persoonlijk woord voor alle leerlingen, die daarna ook hun prachtige eindboek ontvingen. En ook lang daarna bleef het nog supergezellig in de Jozefschool.
Nadat de groep 8 van een paar jaar geleden een officiële clinic polsstokverspringen kreeg op de schansen van Polsbroekerdam is het een jaarlijkse gewoonte geworden om aan het eind van het jaar te gaan slootjespringen op de boerderij van een van de ouders. Dit jaar was groep 8 te gast op boerderij Van Jaarsveld in Hekendorp. De kinderen vermaakten zich opperbest en waren dan ook veel later dan gepland op school.
Woensdagmorgen werden de 33 schoolverlaters uitgezwaaid door de andere leerlingen van de school. Uit de mega-boxen klonk ‘De Finale’, het slotlied van de musical (voor de liefhebbers, de karaokeversie is hier te vinden), maar dit lied werd fors overstemd door de 220 leerlingen die met hun trommels en toeters nog veel meer decibels wisten te produceren. Bij het verlaten van de school werden de kinderen verrast met twee dikke zoenen van hun juffen Judith en Ria (bekijk vooral even de foto’s!) en een mooie zonnebloem. Aan het eind van hun uitzwaairondje wachtten de ouders van de kinderen. Velen hielden het daar droog …
’s Avonds werd er ook nog een groot zwemfeest georganiseerd in het Oudewaterse zwembad. Ook daar schijnt het nog lang zeer gezellig te zijn geweest!

NieuwsWat zijn we trots op de resultaten van de Cito-toetsen die in juni werden afgenomen … We ontvingen de subsidie Muziekimpuls, de komende jaren maken alle leerlingen kennis met diverse muziekinstrumenten en muziekstijlen … De ouders van de nieuwe groepen 6 en 7 zijn enorm betrokken bij de verhuizing naar De Kluwen en denken positief met ons mee. Fijn om dat te constateren … Ernstige lekkages, mogelijk dat een deel van het dak vervangen moet worden … Door een subsidie voor ons Engelse onderwijs kunnen alle leerkrachten op cursus en gaan we stap voor stap op weg naar tweetalig onderwijs (op kleine schaal) … Veel regen, maar niet tijdens de schoolkampen. Wat hebben we het getroffen … ‘Herrie op het eiland’, de musical van groep 8, was geweldig … Volgend jaar tabletonderwijs (Snappet) in de groepen 6, 7 en 8 … Veel leerkrachten gaan zich ook het volgend schooljaar weer verder specialiseren d.m.v. korte cursussen en langdurige studietrajecten … We blijven bokkenpoten eten op de dinsdag. Met dank aan onze oud-collega Ans Schoonderwoerd … Wordt de Jozefschool de eerste Oudewaterse school die geheel in de cloud werkt? … Glasvezel gaat zorgen voor snelle verbindingen, zowel op de De Cope als op De Kluwen … De samenwerking met Kind & Co (Jip en Janneke) krijgt vorm door een gezamenlijk verkeersproject voor peuters en kleuters … Een eerste naschools aanbod met Wetenschap en Techniek … We twitteren het nieuws dagelijks … De Medezeggenschapsraad breidt uit naar zes leden … Ook het volgend schooljaar krijgen onze taalzwakke kleuters extra onderwijsaanbod door een subsidie van PassenderWijs … en nog veel meer.

SchoolplanDe laatste weken van het schooljaar stonden in het directiekantoor in het teken van ‘de plannen’. Het schoolplan 2016-2020, het beleidsplan voor de komende vier schooljaren, het jaarverslag 2015-2016 en het jaarplan 2016-2017 werden afgerond en besproken met de diverse geledingen zoals de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Van het bestuur van De Groeiling hebben we inmiddels al een zeer positieve reactie over ons schoolplan retour ontvangen. De beleidsmedewerker van de stichting omschreef het plan als ‘compleet en zeer ambitieus’. Die ambitie is ook terug te vinden in het Jaarplan 2016-2017. In dit plan staat concreet beschreven wat er het komende schooljaar allemaal te gebeuren staat op onze school. Dat we ook wel eens te ambitieus zijn leest u in het Jaarverslag 2015-2016. Hierin staat beschreven welke activiteiten er in het huidige schooljaar zijn uitgevoerd, maar ook welke voornemens er op de plank zijn blijven liggen. Alle plannen kunt u op korte termijn terugvinden onder Downloads. Van het Schoolplan 2016-2020 ontvangt u in één van de eerste maanden van het schooljaar een samengevatte en prettig leesbare versie, die u alle info geeft die u ook in het officiële document kunt lezen.

RTC Cella Groene HartVervangingen bij afwezigheid van een leerkracht (bijv. door ziekte) worden volgend schooljaar niet meer door de school zelf georganiseerd maar door het Regionaal Transfercentrum Cella. Dit houdt verband met de WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ). Deze wet bepaalt dat de arbeidsovereenkomst van een leerkracht, die meerdere keren in een tijdelijk dienstverband bij een bestuur heeft gewerkt, bij werkzaamheden na 1 juli wordt omgezet in een vast dienstverband.
Een vreemde situatie voor het onderwijs waar leerkrachten soms vervangen moeten worden bij ziekte, maar waar de financiering van deze vervanging uiteraard stopt als de afwezige weer op school terugkeert. Vaste verplichtingen aan de invallers, zoals de wet bepaalt, kan tot grote financiële problemen leiden bij besturen!
Het RTC is een samenwerkingsverband van elf onderwijsbesturen in het Groene Hart (met 97 scholen). Deze organisatie gaat de vervangingen zodanig regelen dat er geen verplichtingen ontstaan voor de betrokken besturen. Op de website van het RTC lezen we: ‘Speerpunt daarbij is het inzetten van vervangers, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de deelnemende besturen én met de belangen van de betrokken leerkrachten.’ Om alle vervangingen te kunnen regelen beschikt het RTC over een grote pool van leerkrachten.
Na een half jaar vervalt de ‘keten’ en mag een invaller weer meerdere keren bij een bestuur invalwerk verrichten. Het RTC waarborgt overigens de kwaliteit van de vervangers!
In de eerste helft van het nieuwe schooljaar komt u dus weinig of geen bekende vervangers op onze school tegen. Mocht het RTC geen invallers kunnen regelen dan kan het zijn dat groepen tijdelijk gecombineerd moeten worden.

Wij gaan naar groep 3!Al wekenlang mogen de kinderen die na de zomervakantie naar groep 3 gaan ‘proefdraaien’. Iedere dinsdag oefenen zij al met het schrijven van de cijfers in het lokaal van groep 3. Maar over een paar weken is het echt zo ver. Dan zijn zij kleuter-af. Op donderdag 7 juli gaan zij echter eerst nog een keer oefenen en, niet onbelangrijk, kennismaken met juf Lotte. Aangezien de stap naar groep 3 best een hele bijzondere is, maken we hier uiteraard een klein feestje van.
Om stipt 14.00 uur glijden de oudste kleuters door de kleuterdeur naar buiten om vervolgens door de deur van groep 3 in de armen van de nieuwe juf te springen. Natuurlijk bent u van harte welkom om bij dit spektakel aanwezig te zijn.
Wij willen u wel met klem vragen om achter de krijtstreep plaats te nemen, zodat de kleuters niet onder de voet gelopen worden. Wij zorgen dat er gefilmd wordt en dat er van ieder kind een mooie foto wordt genomen.
Als alle kinderen binnen zijn, willen de leerkrachten graag nog even kennismaken met hun nieuwe leerlingen en alvast een kleine activiteit met ze doen. Ze houden hier maar heel weinig tijd voor over. Wilt u daarom niet meegaan naar binnen of voor de ramen blijven staan? Op de eerste schooldag mag u uiteraard best even meelopen naar binnen om een foto te maken. Dan is het tenminste ook helemaal echt.
Bent u benieuwd wie er allemaal naar groep 3 gaan? Bestudeert u de foto dan maar eens. Wij zullen onze oudste kleuters missen, maar natuurlijk wensen wij ze wel een hele fijne tijd toe in groep 3!
Overigens maken alle kinderen van de hele school deze middag kennis met de nieuwe leerkracht. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur krijgt iedereen alvast les van de nieuwe juf. Vrijdag 8 juli is iedereen weer gewoon in het eigen lokaal bij de huidige leerkracht.

Groep 8 op AmelandGroep 8 heeft ook dit jaar een prima Cito-Eindtoets gemaakt. Met een gemiddelde van 537.6 scoorde de groep ruim boven het landelijk gemiddelde en behoren we bij de hoogst scorende Groeiling-scholen. Als school zijn we daar enorm trots op!

Het mooie Cito-gemiddelde is niet alleen te danken aan de leerlingen met een hoge score, één leerling behaalde zelfs de maximale 550, maar vooral ook aan de leerlingen die minder makkelijk leren. Zonder uitzondering presteerden zij eigenlijk allemaal boven onze toch al hoge verwachtingen.
Op basis van de score van de Eindtoets mag de school het eerder gegeven schoolkeuzeadvies naar boven aanpassen, maar dat is blij slechts één leerling gebeurd. Als basis voor de schoolkeuze zijn nog steeds de toetsen uit ons Leerlingvolgsysteem bepalend. Dit is regionaal afgesproken en beschreven in de POVO-procedure 2015-2016 van de Regio West Utrecht.

Onze leerlingen uit groep 8 gaan na de zomervakantie naar de volgende scholen:

Minkema College / Woerden – Locatie Steinhagenseweg
Aniek de Jong – Cristian de Jong – Jarno Mulder – Melissa van Vliet
  4 (12.1%)
Minkema College / Woerden – Locatie Minkemalaan
Wesley Haagen – Nick van den Hadelkamp – Wouter Heemskerk –
Jasper Mulder – Joy-ann Steenbergen – Gijs van Winden
  6 (18.2%)
Kalsbeek College / Woerden – Locatie Bredius
Bente Kranenburg – Niels Snoek
  2 (6.1%)
Kalsbeek College / Woerden – Locatie Jozef Israelslaan
Brad Duits – Julia van Harskamp – Jitte van Jaarsveld – Delano van Leeuwen –
Lucas Noordman – Mara Oudenes – Eva van Schaik – Pien Sluijs – Lotte Verdel
  9 (27.3%)
Wellantcollege / Montfoort
Merian Dijkstra – Sem de Kruijf – Dana Wagevoort – Romy van der Willik –
Meike de Wit – Lars de Wit – Jim van Zuilen
  7 (21.2%)
Antoniuscollege / Gouda
Wesley Honing – Rick Houdijk
  2 (6.1%)
GSG Het Segment / Gouda
Loraine van der Kleij
  1 (3%)
GSG Leo Vroman / Gouda
Vera van Eijk
  1 (3%)
CSG De Goudse Waarden / Gouda
Britt van Wijk
  1 (3%)

De leerlingen komen in een diversiteit van brugklassen terecht. Om een helder overzicht te hebben van het niveau van onze leerlingen daarom een overzicht van de door ons gegeven adviezen:

PRO (praktijkonderwijs   1 (3%)
VMBO-B (basisberoepsgerichte leerweg)   1 (3%)
VMBO-K (kaderberoepsgerichte leerweg)   6 (18.2%)
VMBO-T (theoretische leerweg) / MAVO   10 (30.3%)
HAVO   9 (27.3%)
VWO   6 (18.2%)

 

 

Op zoek....Tijdens de kampweek is er naast ‘Het mysterie van het verdwenen licht’ nog een tweede mysterie op te lossen, want komende week zijn er opeens ook drie juffen verdwenen. De juffen Marian en Ria zijn tijdens het tweede deel van de week zoek en juf Cilla is zelfs de hele week van de aardbodem verdwenen. Gelukkig hebben we een paar heel goede vervangers gevonden, zodat we alle tijd hebben om ‘Het mysterie van de verdwenen juffen’ op te lossen.
Else Smit, normaal de juf van groep 1/2 B, vervangt Cilla van dinsdag t/m vrijdag in groep 1 C. Dat gaat supergezellig worden! Else wordt in haar eigen groep vervangen door Liesbeth van Rooijen, een oude  bekende voor de leerlingen, en Nicolette van Straalen.
Marian van Schijndel, groep 1/2 A, wordt woensdag vervangen door Deborah van Nierop en donderdag en vrijdag keert Linda de Jong weer in haar groepje terug.
Janneke Mens uit Boskoop vervangt Ria Blokland op donderdag en vrijdag in groep 8. Mogelijk dat Judith Potman op woensdag vervangt.
De verwachting is dat ‘Het mysterie van de verdwenen juffen’ op maandag 13 juni is opgelost.

PersberichtVorige week maandag is er een overleg geweest over de huisvesting van twee groepen van onze school in het Cultuurhuis. Aanwezig waren de directies en besturen van onze school, de Immanuelschool en de Schakels. Namens de gemeente Oudewater waren Pieter Verhoeve, verantwoordelijk voor onderwijs en huisvesting, en een tweetal ambtenaren bij dit overleg aanwezig.
Tijdens dit langdurige overleg is afgesproken dat onze school gebruik gaat maken van twee lokalen van de Immanuelschool. Daarnaast krijgt onze school een kantoorruimte en een grotere ruimte tot beschikking. Deze laatste ruimte wordt overigens gedeeld met enkele andere gebruikers van het Cultuurhuis.
Vorige week maandag vond er ook een overleg plaats met een aantal ouders uit de groepen 5 en 6. Het was een prettig overleg, waarbij werd gesproken over het gevolgde traject. Afgesproken is dat drie ouders mee gaan denken over de praktische zaken die samenhangen met de verhuizing. Op verzoek van de ouders zal ergens in de periode oktober/november een evaluatiebijeenkomst worden gepland om te kijken of er praktische zaken zijn die moeten worden bijgesteld.

Ondanks het feit dat wij zelf steeds zeer terughoudend zijn in de communicatie betreffende de huisvestingsproblematiek toch een korte reactie op het persbericht dat donderdag door de gemeente Oudewater is verspreid. Dit niet om de discussie opnieuw aan te zwengelen, maar wel om duidelijkheid te scheppen!
Betreffende het gebruik van de gemeenschapsruimte van De Eiber als klaslokaal hebben wij de gemeente Oudewater tijdens een mondeling overleg aangeboden om de benodigde verbouwingkosten (aanpassen licht en ophangen touchscreen) zelf te financieren. Daarnaast hebben wij ook aangegeven dat een deel van de kleine groep huurders (bijv. Schaakclub Kijk Uit) kosteloos gebruik zou mogen maken van ruimtes in ons schoolgebouw. Voor de andere huurders is er elders in Oudewater een accommodatie beschikbaar. Dansschool D’joy gaat binnenkort zelfs al verkassen naar Het Muziekhuis.

Lees meer: Huisvesting - persbericht

Het mysterie van het verdwenen lichtSchoolkamp 2016 - Het mysterie van het verdwenen licht

Klik hier om de kampkrant te lezen!

Ook in de krant onder andere de groepsindeling en het vervoerschema.

 Kamplied 2016: Het mysterie van het verdwenen licht

Melodie: Zuiderzeeballade

Vrienden en vriendinnen, huiver
Lied van het gestolen licht
Ooit gezongen, o zo zuiver
Daarna verdween toch elk zicht
De toren is al jaren donker
Geen zeeman vindt ons hier nog terug
Tenzij het licht weer mooi gaat schijnen
Op dit land nu nog berucht

Hier op dit eiland, hier bij de bomen
Daar ligt een zee van bos, het Foortse land
Het lijkt verlaten, maar dat is schone schijn
Ik hoor veel praten, wie kan dat zijn
Is het een zeeman, oud en wijs, of een monster dik en grijs
Verborgen in ´t bos, onder ‘t zand

Hier op dit eiland, hierbij de bomen,
Daar ligt een zee van bos, het Foortse land

Kijk goed uit, laat je niet pakken
Zorg dat we weer worden, blij
En niet meer hoeven te treuren
Maar vrolijk zingend zij aan zij
De reis terug stoer te aanvaarden
Het licht weer op toren hoog
Iedereen kan het weer vinden
Het eiland in het bos zo droog

Hier op dit eiland, hier bij de bomen
Daar ligt een zee van bos, het Foortse land
Het lijkt verlaten, maar dat is schone schijn
Ik hoor veel praten, wie kan dat zijn
Is het een zeeman, oud en wijs, of een monster dik en grijs
Verborgen in ´t bos, onder ‘t zand

Hier op dit eiland, hierbij de bomen,
Daar ligt een zee van bos, het Foortse land

Hier op dit eiland, hierbij de bomen,
Daar ligt een zee van bos, het Foortse land

Hier op dit eiland, hierbij de bomen,
Daar ligt een zee van bos, het Foortse land

Al klinkt de bel hier heel luid, wij zijn niet bang voor dat geluid
Jozefschool redt zich er altijd uit!
Hier op dit eiland, hierbij de bomen,
Daar ligt een zee van bos, het Foortse land