Daar gaat Lina!Het was de week van het afscheid nemen. We namen afscheid van collega’s, maar vooral van heel veel leerlingen. Sommigen hebben niet veel moeite met afscheid nemen, maar er vloeiden deze week ook menig traantje in de school en op het plein. In dit verslag een overzicht van een weekje ‘lekker janken’ en afscheid nemen.
Woensdagavond namen we al een beetje afscheid van de leerlingen van groep 8. Voor de vijfde keer deze week speelden ze hun musical Torenhoog, maar voordat het zover was werden ze tijdens deze officiële afscheidsavond uitgebreid toegesproken door hun juffen Ria en Judith. Foto’s uit de oude doos, toekomstdromen, maar ook schoolse terugblikken zorgden ervoor dat er vrolijk kon worden gelachen en dat alle kinderen vol aandacht luisterden naar hun juffen. Bij het slotoptreden van Torenhoog (wij doen niet aan ‘en nu verlengd tot oktober 2017’) gingen veel leerlingen geheel uit hun dak en overstegen zichzelf met hun spontane spel, dans en zang. Na afloop van de musical leidde dat tot de eerste tranen bij enkele ouders en leerlingen. Best wel heftig zo’n weekje musical!
Dezelfde avond nam de school ook afscheid van maar liefst twaalf gezinnen. De ouders van Natalia Malicka kenden we pas sinds december 2014, maar er waren ook ouders die al sinds het begin van deze eeuw een kind op onze school hadden. Dag ouders van Dylan, Djessie, Noëlle, Britt, Chris, Natalia, Isa, Whensday, Britt, Sofie, Joep en Daan! De grote tranentrekker is ieder jaar weer het uitzwaaien van groep 8. De vierentwintig schoolverlaters werden donderdag met veel lawaai uitgezwaaid door de andere leerlingen van de school. Bij het hek stond een grote groep ouders, broers en zussen en opa’s en oma’s. Al bij het uitzwaaipraatje van juf Judith waren een paar leerlingen erg verdrietig en na hun ‘afscheidsrun’ door de dikke haag van kinderen liepen bij veel kinderen de tranen uit de ogen. Dat het afscheid nemen ‘na acht jaar basisschool’ een emotioneel moment is bleek ook wel uit het feit dat veel ouders en enkele leerkrachten (waaronder de directeur) het niet geheel droog hielden.
’s Middags vlogen de oudste kleuters over naar groep 3. Wat was het druk en gezellig op het schoolplein! Bij het overvliegen werd er ook afscheid genomen van drie leerlingen. Lina van As gaat na de zomervakantie naar de Rafaelschool in Utrecht. Dit is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Het is voor de ouders van Lina een grote stap om Lina naar Utrecht te laten gaan, maar we zijn er met elkaar van overtuigd Lina op haar nieuwe school heel gelukkig gaat worden. Ook Evy en Lynn Meerveld namen afscheid, want zij verhuizen binnenkort naar Curaçao en gaan daar vast heel veel spannende avonturen beleven. Lina, Evy en Lynn werden bij het overvliegen opgevangen door hun moeders. De foto's van het overvliegen kunt u vinden op de groepspagina's.
De meesters en juffen namen donderdagavond (voor vijf weken) afscheid van elkaar tijdens de jaarlijkse barbecue in de gezellige tuin van Cilla in Cabauw. Ook hier een afscheid van een collega. In dit geval van Jeannette Boere, die een jaar lang ‘op uitleenbasis’ leerlingen ondersteunde op onze school. In het onder de rook van Schoonhoven gelegen Cabauw hielden we het emotioneel droog, maar de weergoden zorgde later op de avond alsnog voor de nodige vochtigheid en de enorme lachbuien van een aantal dames leverden uiteindelijk ook nog echte tranen op.
Ook vrijdag nog een aantal afscheidjes. Mike Blommers uit groep 3 volgt na de zomervakantie zijn broer Stef naar de Immanuelschool. We wensen Mike een fijne tijd toe op onze collega-school in het Cultuurhuis. Britt Burger uit groep 5 maakt over zes weken de stap naar de Keerkring, een school voor speciaal basisonderwijs in Woerden. Britt werd dit jaar o.a. begeleid door Jeannette Boere, maar met elkaar hebben we ontdekt dat de stap naar een andere vorm van basisonderwijs beter is voor Britt. En dan Taraneh Mirzaie uit groep 6. Taraneh kwam in het najaar van 2012 op onze school vanuit het Asielzoekerscentrum De Hoogstraat in Leersum. Zonder daar uitgebreid over uit te wijden kan ik zeggen dat we heel veel emotionele momenten hebben meegemaakt met Taraneh en haar moeder Zohreh. En wat waren we blij dat Taraneh na een lange vermissing in augustus 2015 weer op school kwam. Taraneh heeft zich op een geweldige manier ontwikkeld op onze school en wat kan ze daar (en de ouders en leerkrachten die haar begeleid hebben) trots op zijn! Binnenkort verhuizen Taraneh en Zohreh naar Rijswijk en we weten zeker dat ze daar heel gelukkig gaan worden met de nieuwe man van Zohreh.
Tot slot het afscheid van onze collega Astrid den Haag. Astrid werkte sinds januari als invalkracht op onze school. Astrid verving Daphne de Bruin in groep 5 B en ondersteunde sinds april de leerkrachten in de kleutergroepen. We wensen Astrid alle goeds toe in het onderwijs en hopen dat ze snel een baan vindt die bij haar past en die haar de mogelijkheid geeft om met veel vertrouwen een mooie onderwijstoekomst tegemoet te gaan.
Vrijdagmiddag namen we voor een tijdelijke periode afscheid van ons schoolgebouw. Het schooljaar 2016-2017 is voorbij en de vakantie is voor ons (niet voor het schoonmaakbedrijf) en alle leerlingen begonnen. Op maandag 21 augustus zien we alle leerlingen weer graag terug op de Kluwen en De Cope. De leerkrachten treffen elkaar al een week eerder.

English breakfastEr gaat het komende jaar veel veranderen in ons onderwijs. ICT gaat nu echt zijn intrede doen. Met Taal Actief hebben we de keuze gemaakt voor een nieuwe taalmethode, die hoge eisen stelt aan onze leerlingen. Het wordt ook de eerste digitale methode op onze school. Geen boeken dus! De leerlingen van de groepen 4, 5 en 6, die met Taal Actief gaan werken, zullen dagelijks via hun nieuwe chromebooks de taallessen gaan maken. Ook de leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan met deze supersnelle chromebooks (met Google-besturingssysteem en opslag in de cloud) werken en het zal niet lang meer duren voor de leerlingen thuis toegang krijgen tot een deel van hun leeromgeving.
Ook met de invoering van het vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) gaan we verder. Het hele team gaat via een cursus met native speaker Alison McRae werken aan de Engelse spreekvaardigheid en drie collega’s gaan zelfs een week naar Canterbury in Engeland voor een weekje onderdompeling in het Engels. Dit inclusief inwoning bij een Engels gezin met iedere morgen een English breakfast!
Wieneke Baan, stagiaire in groep 5 A, studeerde onlangs af op de Academische Pabo op het onderwerp ‘Zelfwerkzaamheid op de Sint Jozefschool’. Het adviesrapport van Wieneke en collega-student Els Potappel geeft ons prachtige basis om de zelfwerkzaamheid van onze leerlingen verder uit te bouwen. Bij onze eerste teambijeenkomst in het nieuwe schooljaar staat dit onderwerp gelijk op de agenda.
Bovenstaande past allemaal binnen het nieuwe leren. Kinderen leren anno 2017 op een heel andere manier dan u of ik dat hebben gedaan en ze worden opgeleid voor beroepen die we nu nog niet eens kennen. Waarom allemaal kennis stampen, terwijl je de informatiebronnen overal om je heen hebt? Naast ICT-vaardigheden behoren o.a. communiceren, culturele vaardigheden, problemen oplossen, kritisch denken en samenwerken tot het zgn. nieuwe leren, de 21ste eeuwse vaardigheden. Daar gaan we de komende jaren in toenemende mate aandacht aan schenken.
Wordt alles dan anders? Welnee! Al het goede en mooie van ons onderwijs blijft behouden en we blijven hoge, maar eigentijdse eisen stellen aan onze leerlingen. En om angsten weg te nemen … de kinderen van de groepen 4 en 5 blijven tafels leren, schrijven blijft een belangrijk vak, groep 6 leert nog steeds de belangrijkste plaatsen van Noord-Holland en de kleuters blijven leren door te ontdekken, te ervaren en samen te spelen. En met dat laatste zijn we gelijk weer terug bij de 21ste eeuwse vaardigheden!

Groep 8 op AmelandKomende donderdag zwaaien we groep 8 uit. Het uitzwaaien is altijd weer een apart moment. Voor de ouders, die hun kind van de vertrouwde basisschool zien gaan, voor de leerkrachten die jarenlang met de kinderen zijn opgetrokken en uiteraard ook voor de kinderen zelf. Er zal donderdag dan ook menig traantje vloeien op het schoolplein.
De leerlingen van groep 8 zijn echter toe aan een nieuwe uitdaging en zullen snel gewend zijn op hun nieuwe school.
Het leerniveau van de 24 leerlingen van de huidige groep 8 verschilde onderling enorm. Dat geeft niets en we zijn supertrots op het feit dat we alle leerlingen op hun eigen niveau hebben kunnen begeleiden.
Naar verwachting lag de gemiddelde Cito-score dit jaar aanmerkelijk lager dan vorig jaar. Toen scoorden we met 537.6 boven de bovengrens van de inspectie en waren we een van de beste Groeiling-scholen. Dit jaar lag onze score van ruim 535 punten ruim onder het landelijk gemiddelde. Een deel van de Cito-scores lag op of boven onze verwachting, maar er waren helaas ook leerlingen die lager scoorden dan werd verwacht.

Op basis van de score van de Eindtoets (afgenomen in april) mag de school het in februari gegeven schoolkeuzeadvies naar boven aanpassen, maar dat is slechts incidenteel gebeurd. Als basis voor het schoolkeuze-advies zijn nog steeds de toetsen uit ons Leerlingvolgsysteem (de M- en E-toetsen van Cito) bepalend. Dit is regionaal afgesproken en beschreven in de POVO-procedure 2016-2017 van de Regio West Utrecht.

Onze leerlingen uit groep 8 gaan na de zomervakantie naar de volgende scholen:

Minkema College / Woerden – Locatie Steinhagenseweg
Djessie van de Gein – Whensday van Raaij
  2 (8,3%)
Minkema College / Woerden – Locatie Minkemalaan
Noelle Harreveld – Britt van den Heuvel – Chris van den Hoogen – Lindy Mulder – Isa van der Neut
  5 (20,8%)
Kalsbeek College / Woerden – Locatie Bredius
Noa van Bijsterveld – Sofie Steenbergen - Dylan Bos
  3 (12,5%)
Kalsbeek College / Woerden – Locatie Jozef Israelslaan
Natalia Malicka – Stijn van Schaik – Daan Stuivenberg – Jannigje Vlooswijk – Joey Wit
  5 (20,8%)
Wellantcollege / Montfoort
Maaike Blom – Fenna Breedveld – Isa Kemp – Malika Khafizova – Lizanne Oosterlaken
  5 (20,8%)
Antoniuscollege / Gouda
Quentin Houdijk – Britt Sleeuwenhoek – Joep Stubbe – Kas Verkleij
  4 (16,7%)

Opmerkelijk is het groeiende aantal leerlingen dat de keuze maakt voor het Antoniuscollege in Gouda. Het technasium en de mogelijkheid om tweetalig onderwijs (TTO) te volgen hebben de aantrekkingskracht van het Antoniuscollege zichtbaar vergroot.

De leerlingen komen in een diversiteit van brugklassen terecht. Om een helder overzicht te hebben van het niveau van onze leerlingen daarom een overzicht van de door ons gegeven adviezen:

VMBO-B (basisberoepsgerichte leerweg)   5 (20,8%)
VMBO-K (kaderberoepsgerichte leerweg)   2 (8,3%)
VMBO-T (theoretische leerweg) / MAVO   5 (20,8%)
HAVO   6 (25,0%)
VWO   6 (25,0%)

Hier valt het op dat de uitstroom naar HAVO/VWO hoger ligt dan vorig jaar, hetzelfde geldt echter voor de uitstroom naar VMBO-B en VMBO-K. Dit illustreert de grote verschillen in het leren in de huidige groep 8.
Van de vier leerlingen die uitstromen naar het VMBO-B gaan er drie naar het Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Zij krijgen op hun nieuwe school extra ondersteuning om hun leerweg te kunnen volgen.

 

De afwas doen hoort er ook bij

We zijn alweer een weekje terug van het kamp, maar wat hebben we met zijn allen genoten.
We hebben met de hele school Gemma Glitter weten te bevrijden.
We konden Gemma Glitter bevrijden door geld te verdienen en het geld verdiende we door spelletjes en opdrachten uit te voeren.
Naast alle spelletjes hebben we hele leuke bonte avonden gehad en een heel spannend moordspel.
Bent u niet mee geweest op kamp, maar wilt u toch mee genieten?
Dat kan, want hieronder vindt u alle foto’s van het kamp (op dit moment staan er vele foto's nog dubbel in, dit wordt zo snel mogelijk opgelost).

Tot volgend jaar!
De kampcommissie

 

 

    

  

 

 

De nieuwe groep 3De oudste kleuters hebben al een paar keer mogen snuffelen aan het lokaal van groep 3. Samen met juf Astrid leerden zij hier al een aantal cijfers schrijven als de huidige groep 3 naar de Eiber was. Hierdoor kregen de meesten nog meer zin om de echte stap naar groep te gaan maken. Gelukkig is het bijna zo ver. Nog een paar weken in de kleutergroep, dan genieten van een heerlijke lange zomervakantie en op maandag 21 augustus mogen ze fris en fruitig echt in groep 3 beginnen. Voor die tijd mogen de kinderen echter eerst kennismaken met juf Lotte. Dat doen zij op donderdag 6 juli. 
Aangezien de stap naar groep 3 best een hele bijzondere is, maken we hier uiteraard een klein feestje van. Om stipt 14.00 uur glijden de oudste kleuters door de kleuterdeur naar buiten om vervolgens door de deur van groep 3 in de armen van de nieuwe juf te springen. Natuurlijk bent u van harte welkom om bij dit spektakel aanwezig te zijn. 
Wij willen u wel met klem vragen om achter de krijtstreep plaats te nemen, zodat de kleuters niet onder de voet gelopen worden. Wij zullen ervoor zorgen dat er van iedere kleuter een mooie foto gemaakt wordt.
Als alle kinderen binnen zijn, willen de leerkrachten graag nog even kennismaken met hun nieuwe leerlingen en alvast een kleine activiteit met ze doen. Ze houden hier maar heel weinig tijd voor over. Wilt u daarom niet meegaan naar binnen of voor de ramen blijven staan? Op de eerste schooldag mag u uiteraard best even meelopen naar binnen om een foto te maken. Dan is het tenminste ook helemaal echt.
Bent u benieuwd wie er allemaal naar groep 3 gaan? Bestudeert u de foto dan maar eens. Wij zullen onze oudste kleuters missen, maar natuurlijk wensen wij ze wel een hele fijne tijd toe in groep 3!
Overigens maken alle kinderen van de hele school deze middag kennis met de nieuwe leerkracht. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur krijgt iedereen alvast les van de nieuwe juf. Vrijdag 7 juli is iedereen weer gewoon in het eigen lokaal bij de huidige leerkracht.

Amsterdam City SwimOp 3 september 2017 doen Liza van den Hadelkamp en Amber Mulder uit groep 7 mee aan de Amsterdam City Swim for kids.
Zij springen in het diepe voor Stichting ALS omdat het helaas nog steeds een vreselijke ongeneeslijke ziekte is. Deze stoere meiden hopen met hun favoriete sport veel geld in te zamelen voor dit goede doel.
Maar zij kunnen dit niet alleen. Helpen jullie mee? Elke euro is meer dan welkom.
Bij de Jumbo staat de maand juni een zuil waar lege flessen bonnen ingeleverd kunnen worden. En bij de EMTE staat ook een zuil t/m september.
Doneren kan ook via de site: www.amsterdamcityswim.nl.

Alvast bedankt namens Liza en Amber!

 

 

Klik hier om de kampkrant te lezen!

Ook in de krant onder andere de groepsindeling en het vervoerschema.

  

 Hieronder is het kamplied te beluisteren.

 

Lekker met z'n allen buiten spelenIn het najaar van 2014 haalde het voorstel tot invoering van een continurooster net niet de benodigde meerderheid van 60%. De betrokkenheid bij dit onderwerp was enorm groot, wat wel bleek uit het feit dat 98% van de ouders hun stem uitbracht. Sinds 2014 is het aantal overblijvende leerlingen explosief gegroeid. Er zijn dagen dat er 180 leerlingen overblijven en in de onder- en middenbouwgroepen gaan er tussen de middag nauwelijks leerlingen naar huis. Deze trend is al langer waarneembaar en in ons Jaarplan 2016-2017 hebben we dan ook opgenomen dat dit jaar de discussie over het continurooster opnieuw gevoerd zou worden. Een werkgroep, bestaande uit Marije Spaan, Pam Verschuur, Petra Vermeij en ondergetekende, is meerdere keren bijeen geweest en heeft veel overleg gehad met de achterban. Zo zijn de pauze- en rusttijden voor de leerkrachten van groot belang en dit onderwerp is in het team dan ook veelvuldig aan de orde geweest. Uiteindelijk is de werkgroep tot het volgende voorstel gekomen: 

* De schooldag duurt met uitzondering van de woensdag van 8.30 tot 14.30 uur (locatie Kluwen 8.20 tot 14.20 uur). Op de woensdag duurt de schooldag van 8.30 tot 12.30 uur (locatie Kluwen 8.20 tot 12.20 uur).

* Op de vrijdagmiddag zijn de groepen 1 en 2 vrij.

* Tijdens vrije middagen (bijv. voor de Kerst- of de Zomervakantie) zijn de leerlingen om 12.00 uur uit (locatie Kluwen 11.50 uur).

* Tussen de middag hebben alle leerlingen een half uur pauze. Er wordt in twee shifts buiten gespeeld. Bij de verdeling maken we een dwarsdoorsnede van de school, bijvoorbeeld groep 1/2 A, 3, 5 en 7 (op locatie Kluwen gaan beide groepen gelijktijdig naar buiten).

* De leerlingen eten onder roostertijd met de leerkracht. Tijdens deze pauze wordt er een onderwijskundige activiteit ingepland (bijvoorbeeld voorlezen of het kijken naar een onderwijskundig programma op het digibord). Er wordt voor of na het buitenspelen gegeten. Dit kan per groep verschillen.  

* Toezicht op het plein gebeurt door twee vaste ouders en twee leerkrachten die elkaar om het kwartier aflossen. Er wordt dus geen beroep meer gedaan op de andere ouders.

* Het overblijven wordt gratis.

Op dinsdagavond 6 juni wordt er een korte informatieavond gehouden. Deze begint om 19.30 uur. Tijdens deze avond krijgt u een nadere toelichting op de plannen en uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Op woensdag 7 juni ontvangt u een stemformulier, waarmee u VOOR of TEGEN het voorstel tot invoering van het continurooster kunt stemmen. In de MR is bepaald dat er een meerderheid moet zijn van 60%. Uw stemformulier kunt u inleveren op donderdag 8 of vrijdag 9 juni. De ouders van wie het jongste kind dit jaar de school verlaat, ontvangen geen stemformulier.
Indien dit voorstel de benodigde meerderheid behaalt wordt het continurooster met ingang van het nieuwe schooljaar ingevoerd.

Een vrolijke stoetHet kon nog net niet wedijveren met de huldiging van Feijenoord op de Coolsingel, maar de intocht van de deelnemers aan de Avond4Daagse was groots. De 65 kinderen van de Jozefschool liepen vol trots door de lange erehaag die eigenlijk al bij het stadskantoor begon. De eerste snoepkettingen werden overigens al halverwege de route langs de Linschoten uitgedeeld, maar toen moest de stoet met leerlingen en ouders van onze school nog de lange lus om het Markveld lopen. Op het trainingsveld van FC Oudewater werden de vierdaagsekruisjes uitgedeeld. Sommige kinderen kregen hun eerste kruisje, maar een aantal bovenbouwers kon vol trots het kruisje met het cijfer 5 in ontvangst nemen.
De Jozefschool mocht dit jaar het defilé afsluiten en dat zorgde ervoor dat ‘de hardlopers’, twee avonden werd er als eerste gefinisht, soms even tot stilstand werden gebracht door marsleider Pam Verschuur. Alle toeschouwers moesten onze vlag tenslotte wel goed kunnen zien. Onderweg werd er ook regelmatig ‘Jozefschool’ gescandeerd, waarop gelijk werd gereageerd door de voor ons lopende Morgenster uit Haastrecht. De eerste opa’s en oma’s stonden al aan het begin van de Waardsedijk. Daar werd bijv. de kleine, maar o zo dapper meelopende en meekletsende Babette Boere opgewacht door haar trotse papa en mama. Vervolgens ging het over de Lange Burchwal en de Leeuweringerstraat naar het centrum van Oudewater, waar loco-burgemeester Bert Vermeij (inderdaad ‘de broer van’) het defilé afnam. Alle kinderen waren toen al behangen met de bijzondere en lekkere vierdaagsebeloningen. Voor de kinderen van groep 3 was er nog een extra beloning van juf Lotte en stagiaire Lisa. Dat vonden ze toch leuk!
Veel kinderen zagen hun (groot)ouders op meerdere punten langs de route staan, want deze enthousiaste toeschouwers wilden niets van de pracchtige intocht van hun (klein)kind missen. Om de afstand tussen de Lange Burchwal en de Leeuweringerstraat zo snel mogelijk te overbruggen was er deze avond dan ook veel pendelverkeer in de Oude Huijgensteeg, de Gasthuissteeg en de Reijersteeg.
De Oudervereniging was ook dit jaar weer verantwoordelijk voor ons aandeel in de Avond4Daagse. Zij kunnen met veel tevredenheid terugkijken op een prachtig verlopen evenement. De organisatie was geweldig en de kinderen waren onderweg supergezellig. Dank ook aan al de meelopende ouders. Het na de laatste wandeling veel gehoorde ‘Tot volgend jaar,’ zegt ook veel over hun enthousiasme!

KangoeroewedstrijdEnige tijd geleden deed een groot aantal kinderen van onze school mee aan de Kangoeroewedstrijd. Deze landelijke wedstrijd wordt uitgeschreven voor de 'rekentoppers' van alle scholen (van basisonderwijs tot middelbaar onderwijs). Deze kinderen hebben een rekenknobbel en gaan moeilijkere rekenproblemen niet uit de weg. De opgaven van deze wedstrijd zijn dan ook zeer pittig en menig juf moest bij de vragen die de kinderen over de opdrachten stelden ook diep fronsen.... wat een gepuzzel! Na een ruim uur zweten werden de antwoordformulieren ingeleverd bij de juf en vervolgens in een grote envelop gestopt, op naar Wijchen, waar alles op een grote stapel werd gelegd en er verschillende mensen uren aan hebben gezeten alle formulieren uit heel Nederland na te kijken.
Inmiddels is de uitslag bekend en naast dat we als school onze denkspellenkast weer kunnen verrijken met leuke denkspellen die we als school gewonnen hebben, hebben we ook een individuele winnaar bij ons school! Max de Wit uit groep 7 had 100 van de 120 punten en was hiermee één van de Kangoeroetoppers van Nederland. Hij mag een abonnement op een tijdschrift uitkiezen.
Naast de rekenopgaven is er ook een kleurwedstrijd. Een kleurplaat bestaand uit geometrische vormen moest origineel en mooi worden ingekleurd. Hier konden alle kinderen van de hele school aan meedoen. Marije Mulder uit groep 5  en Sem Hogendoorn uit groep 7 hebben voor hun kleurplaat een mooie prijs gekregen.
Felicitaties voor alle winnaars en op naar de Kangoeroewedstrijd van 2018!