"De oudervereniging (OV) van de St. Jozefschool is een vereniging die bestaat uit ouders van leerlingen met als doel de belangen van ouders te behartigen bij team en directie en kan als zodanig als spreekbuis fungeren.

De oudervereniging overlegt regelmatig (ca. 8 keer per jaar) met de directie en andere vertegenwoordigers van de school (teamleden). In deze vergaderingen wordt de oudervereniging op de hoogte gesteld van ontwikkelingen binnen en buiten de school. Op haar beurt informeert zij de school over wensen en meningen die onder de ouders leven. Daarnaast is de oudervereniging er ook om de samenwerking tussen de ouders, de adviesraad en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen".

Zo staat de doelstelling omschreven in de statuten van onze vereniging.
In de praktijk komt het erop neer dat de oudervereniging tal van activiteiten samen met de school organiseert.
Iedere ouder die een kind op onze school heeft is automatisch lid van de oudervereniging.

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad. Het bestuur wordt uit de ouders, maar ook door de ouders gekozen op de jaarlijkse ledenvergadering die in oktober wordt gehouden. De ouderraad bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en vier overige bestuursleden. De adressen en telefoonnummers van alle bestuursleden kunt u vinden in de adressenlijst die aan het begin van het schooljaar is uitgedeeld.

De oudervereniging heeft een organiserende en coördinerende taak, samen met de teamleden, bij de volgende activiteiten:

 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Carnaval
 • St. Jozeffeest / Dag van de Leerkracht
 • Kampweek
 • Avondvierdaagse
 • Paasviering
 • Cultureel uitje
 • Afscheidsfeest groep 8
 • Overblijven
 • CopeCafé

Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks op de jaarvergadering vastgesteld. Voor het schooljaar 2017-2018 geldt een bedrag van € 45,00 per kind. Kinderen die na 1 januari op school komen betalen € 22,50. Het IBAN-nummer van de oudervereniging is NL66 RABO 0141 003 499.
Voor het afsluitende kamp van groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan kunt u die bij de ouderraad kwijt. Dit kan tijdens de jaarvergadering in oktober, schriftelijk via het secretariaat of per e-mail (e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Tevens kunnen de bestuursleden natuurlijk ook gewoon op het schoolplein worden aangesproken.

Nieuws
Op de website van school zullen we u, indien relevant, voorzien van nieuws.

Cijfers
De penningmeester stelt één keer per jaar tijdens de jaarvergadering de jaarrekening vast van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de kascommissie die bestaat uit twee ouders die zich daar vrijwillig voor aanmelden.