In september 1958 is onze school als derde R.K. Lagere School in Oudewater opgericht. De Mariaschool voor meisjes en de St. Franciscusschool voor jongens bestonden al langer. Vanaf de opening is de Sint Jozefschool altijd een school voor zowel jongens als meisjes geweest. In het begin fungeerde de school vooral als school voor de leerlingen uit de voormalige Oudewaterse gemeentes, zoals Willeskop, Snelrewaard, Hoenkoop, Hekendorp en Papekop. De leerlingen gingen naar school in een houten noodgebouw. Dit gebouw stond aan de Waardsedijk op de plaats waar nu Het Bolwerk ligt. Van deze tijdelijke locatie is achttien jaar gebruik gemaakt. Door ruimtegebrek gedwongen maakte een van de groepen een jaar gebruik van de voormalige UNIO-kantine aan De Waardsedijk.
In 1975 werd de locatie in de nieuwe wijk Klein Hekendorp betrokken. De school groeide in die periode enorm en was te klein om alle kinderen te huisvesten. Om dit ruimtegebrek op te lossen werden er noodlokalen geplaatst. In 1984 werd door een fusie het aantal rooms-katholieke scholen teruggebracht tot de huidige twee, de St. Franciscusschool werd opgeheven. Rond de eeuwwisseling verslechterde de bouwkundige staat van het gebouw aan De Cope, dat door velen onterecht werd gezien als tijdelijk. Plannen voor nieuwbouw werden gesmeed, maar uiteindelijk werd pas in 2007 definitief besloten tot nieuwbouw van de school. Daar de nieuwe school zou worden gebouwd op de locatie van de oude school werd in november 2008 het tijdelijke gebouw aan de Papenhoeflaan betrokken. In oktober 2012 is de school verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw aan De Cope 28. De naam veranderde van Rooms-Katholieke Basisschool Sint Jozef in Basisschool St. Jozef. De leerlingen van de school zijn tegenwoordig afkomstig uit alle wijken van Oudewater. Ook heeft de school nog steeds veel leerlingen uit de omliggende buurten en buurtschappen.
Sinds het schooljaar 2016-2017 heeft de school een tweede locatie in het Cultuurhuis aan de Kluwen. Door een sterke groei van het leerlingaantal was de nieuwe huisvesting aan De Cope al sinds de ingebruikneming te klein. In de eerste jaren werden er groepen geplaatst op het leerplein en in een leegstaand lokaal van buurschool Klavertje Vier. Daarna is gekozen voor structurele huisvesting in het Cultuurhuis.

Wat feiten

Schoolgebouw

1958-1975 Waardsedijk
1975-2009 De Cope 26
2009-2012 Papenhoeflaan 41A
2012-2016 De Cope 28
2016-heden De Cope 28 / Kluwen 5A

Bestuur

1958-1969 St. Franciscusparochie
1969-1996 Stichting R.K. Onderwijs Oudewater
1996-2008 Stichting R.K. Basisonderwijs De Groene Waarden
2009-heden De Groeiling, Stichting voor katholiek en interconfessioneel onderwijs

Hoofd der school tot directeur

1958-1962 Dhr. S.G. Boomsma
1962-1965 Dhr. H.W. Röling
1966-1989 Dhr. T. Pollemans
1989-1992 Dhr. H. Broekkamp
1992-2014 Dhr. T. Zoethoutmaar
2006-heden Dhr. T. Streng