Leerlingen komen in aanmerking voor een dyslexieonderzoek als in het leerlingvolgsysteem aan de hand van verschillende meetmomenten en handelingsplannen is vastgelegd dat er een achterstand is opgestreden en dat die achterstand hardnekkig is.
Achterstand wil in dit geval zeggen: leerlingen met een E-score op lezen of leerlingen met een lage D-score op lezen én een E-score op spelling. Dit moet wel op minimaal drie opeenvolgende meetmomenten zijn vastgesteld, en na aanbod van extra zorg of specifieke interventies (minimaal twee interventieperioden). Met hardnekkig wordt bedoeld dat de school extra begeleiding heeft gegeven gedurende tenminste twee achtereenvolgende interventieperioden van ongeveer drie maanden.
Het dyslexieonderzoek kan door ouders aangevraagd worden bij een door de zorgverzekering aangesloten expertisecentrum. De zorgverzekeraar betaalt de kosten.
Voor leerlingen met een dyslexieverklaring zijn de volgende hulpmiddelen toegestaan: digitale afname van toetsen, Daisy-spelers en voorleesapparaten. Daarnaast kan bij de Cito-toetsen - met uitzondering van de toetsen op het gebied van technisch lezen – extra afnametijd, vergrote teksten en toetsen in meerdere delen aangeboden worden.