Ontwerp
Het logo van onze school is in 2012 ontworpen door Alfred Püttmann van het grafisch ontwerpbureau The Happy Horseman uit Rotterdam.

Uitleg

Groeiende cirkels
Het logo met de steeds groter wordende cirkels symboliseert de ontwikkeling van het jonge kind tot het kind dat als elf- of twaalfjarige onze school verlaat.

Overlopende cirkels
De cirkels in het logo lopen in elkaar over. Hiermee wordt geïllustreerd dat kinderen zich op onze school naar hun eigen mogelijkheden mogen en kunnen ontwikkelen. Op onze school is veel ruimte voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, maar ook voor de kinderen met een onderwijsbelemmering.
De overlopende cirkels  tonen ook de samenwerking tussen leerlingen. Deze samenwerking, die zich uit in het samen spelen, het samen ontdekken en het samen leren, is een van de essentiële bouwstenen van ons onderwijs.
Een inhoudelijke en positieve  communicatie tussen leerlingen, hun ouders, de medewerkers en de omgeving van de school is voor ons een vanzelfsprekendheid.

Buitenste cirkel
De medewerkers van de school zorgen voor een stimulerend onderwijsklimaat waarbij de kinderen uitgedaagd worden om zichzelf te ontwikkelen. Dit alles in een veilige speel- en werkomgeving. De buitenste cirkel toont deze bescherming.

Veelkleurigheid
De veelkleurigheid van het logo staat voor de vele cognitieve, sportieve en creatieve talenten die de leerlingen hebben. Wij willen de vele talenten van iedere leerling ontdekken en tot ontwikkeling brengen.

Kleurvariaties
Het logo straalt ook de kracht van de school uit. We staan voor de kwaliteit van ons onderwijs en we zijn ambitieus. Dat we flexibel zijn is te zien in de diverse kleuruitvoeringen van de door ons gebruikte logo’s.