Studievaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn bij een studie. Het gaat daarbij om vaardigheden zoals het verzamelen en lezen van informatie, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, aantekeningen maken, samenvatten en presenteren.
Deze vaardigheden oefenen de leerlingen bij begrijpend lezen. Wij gebruiken daarvoor de methode Nieuwsbegrip, die werkt aan de hand van actuele thema’s. Bij rekenen/wiskunde maken wij gebruik van Nieuwsrekenen. Ook hier oefenen de leerlingen studievaardigheden. Verder kan hierbij worden gedacht aan het gebruik van woordenboeken, atlassen, informatieboekjes en informatiebronnen op het internet.

Naast het aanleren van studievaardigheden is het ook van belang dat kinderen leren om te studeren. Hierbij gaat het om studiegewoonten, zoals het gebruik van de agenda en het plannen van werk. Ook moeten kinderen leren om een presentatie te verzorgen of een werkstuk te maken. Dit vraagt van hen een goede voorbereiding. Voor het oefenen van studievaardigheden maken wij in de groepen 7 en 8 gebruik van de methode Leren studeren.

Naast het aanleren en oefenen van de studievaardigheden en studiegewoonten moeten de kinderen ook leren om deze vaardigheden en gewoonten toe te passen. Dit doen ze o.a. bij de dag- en weektaken, waarbij zelfstandigheid en samenwerken essentieel zijn. Ook bij het huiswerk oefenen de kinderen studievaardigheden- en gewoonten verder in. Bij huiswerk gaat het dus niet alleen om het hoge cijfer of het prachtige werkstuk, maar vooral om de weg die wordt gevolgd om dat resultaat te bereiken.

Onze afspraken over huiswerkHuiswerk

Groep 4

 • Wekelijks krijgen de leerlingen de in te oefenen spellingscategorie(en) mee naar huis. Belangrijk is hierbij dat de leerlingen de spellingsregel begrijpen en deze kunnen toepassen . Het inoefenen van de woorden is een zijdelings doel.
 • Op vrijwillige basis mogen de leerlingen een boekbespreking of een presentatie houden.

Groep 5

 • Wekelijks krijgen de leerlingen de in te oefenen spellingscategorie(en) mee naar huis. Belangrijk is hierbij dat de leerlingen de spellingsregel begrijpen en deze kunnen toepassen . Het inoefenen van de woorden is een zijdelings doel.
 • Alle leerlingen houden in deze groep een boekbespreking en verzorgen een presentatie over een zelfgekozen onderwerp.

Groep 6

 • Wekelijks krijgen de leerlingen de in te oefenen spellingscategorie(en) mee naar huis. Belangrijk is hierbij dat de leerlingen de spellingsregel begrijpen en deze kunnen toepassen . Het inoefenen van de woorden is een zijdelings doel.
 • Naast spelling en Nieuwsbegrip Woordenschat krijgen de leerlingen eenmaal per week huiswerk. We denken hierbij aan een tijdsinvestering van één uur. Bij het geven van huiswerk wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van het kind.
 • Alle leerlingen houden in deze groep een boekbespreking. In tweetallen wordt een muurkrant gemaakt en alle leerlingen maken een werkstuk. Er wordt een presentatie gehouden over de muurkrant (in tweetallen) of over het werkstuk.
  Daarnaast maken de leerlingen per groepje van vier/vijf leerlingen een herbarium. De planten worden verzameld tijdens een natuurwandeling.

Groep 7

 • Wekelijks krijgen de leerlingen de in te oefenen spellingscategorie(en) mee naar huis. Belangrijk is hierbij dat de leerlingen de spellingsregel begrijpen en deze kunnen toepassen . Het inoefenen van de woorden is een zijdelings doel.
 • Naast spelling en Nieuwsbegrip Woordenschat krijgen de leerlingen tweemaal per week huiswerk. We denken hierbij aan een tijdsinvestering van anderhalf uur. Bij het geven van huiswerk wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van het kind.
 • Alle leerlingen houden in deze groep een boekbespreking en maken een werkstuk. Over dit werkstuk verzorgen zij ook een presentatie voor hun groep. Zij maken hierbij gebruik van Powerpoint (of Prezi). Het herbarium dat in groep 6 is gemaakt wordt uitgebreid met tien planten, deze mogen ook elders (bv. bos, duin) gevonden zijn.

Groep 8

 • Wekelijks krijgen de leerlingen de in te oefenen spellingscategorie(en) mee naar huis. Belangrijk is hierbij dat de leerlingen de spellingsregel begrijpen en deze kunnen toepassen . Het inoefenen van de woorden is een zijdelings doel.
 • Naast spelling en Nieuwsbegrip Woordenschat krijgen de leerlingen driemaal per week huiswerk. We denken hierbij aan een tijdsinvestering van twee uur. Bij het geven van huiswerk wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van het kind.
 • Alle leerlingen houden in deze groep een boekbespreking en maken een werkstuk. Over dit werkstuk verzorgen zij ook een presentatie voor hun groep. Zij maken hierbij gebruik van Powerpoint (of Prezi).

Verdere afspraken:

 • Huiswerk wordt nooit een dag tevoren opgegeven. De vrijdag en de maandag worden hier gezien als twee opeenvolgende dagen.
 • Leerwerk wordt minimaal een week van tevoren opgegeven.
 • Leraren controleren of het huiswerk is gemaakt/geleerd en geven de leerlingen een beoordeling. Dit kan ook betekenen dat het werk samen wordt nagekeken.
 • Vanaf groep 6 hebben alle leerlingen een agenda. Deze agenda gaat iedere dag van huis naar school.
 • Voor het bewaren en vervoeren van huiswerkbladen krijgen de leerlingen een kartonnen map (of iets dergelijks) van school.
 • Het huiswerk wordt in een deugdelijke tas (geen plastic tas) vervoerd. Leerwerk kan als gescand bestand naar de ouders worden gestuurd.
 • Op het whiteboard in de klas staat altijd een overzicht van het huiswerk.