Een koelkast vol met overblijfbekersDeze week was er een overleg tussen de Overblijfcommissie en de zes ouders die het overblijven organiseren. Bij dit overleg, dat tweemaal per jaar plaatsvindt,werden de afspraken en regels geëvalueerd en zo nodig aangepast.
Dit keer werd er o.a. gesproken over de wijze waarop ouders hun kind incidenteel afmelden voor het overblijven. De afspraak is dat deze melding nooit op mondelinge wijze via het kind wordt gecommuniceerd. U kunt de afmelding zelf noteren in de groene multomap in het kantoor van Sandra of u schrijft een briefje voor de leerkracht. Dit voorkomt dat kinderen tussen de middag zoek raken, bijvoorbeeld dat zij gaan eten bij een klasgenoot terwijl u denkt dat uw kind op school is.
Ook werd er uitgebreid stilgestaan bij de rol van de ouders tijdens het surveilleren. Met regelmaat wordt ervaren dat sommige ouders een weinig actieve rol hebben. De berichten op de telefoon schijnen soms van meer belang te zijn dan het toezicht op de kinderen. U hoeft niet met de kinderen mee te spelen, maar het is wel fijn als u de kinderen enthousiasmeert om te gaan spelen. Ook is het uw rol om kinderen aan te spreken als zij zich niet aan de regels houden.
Tot slot het verzoek om op tijd aanwezig te zijn als u de overblijfbeurt hebt. De vaste overblijfkrachten verwachten u uiterlijk om 11.50 uur.

Kalender

Weekbrief

Weekbrief

Sponsoren iPads

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

123-Zing

123 Zing logo

Twitter

 

VolgJozefOpTwitter