Op weg naar het keurmerk

21-02-2019
In het schooljaar 2015-2016 maakte onze school een voorzichtige start met de invoering van Engels in de hele school en sinds die tijd krijgt het Engels steeds meer vorm in ons onderwijs.
Belangrijke stap was de studiereis, die we in oktober naar Canterbury maakten. Tijdens 'the course' bij Pilgrims kregen we enorm veel lesideeën aangereikt en werkten we aan onze eigen Engelse vaardigheid. Uiteindelijk is ons doel om het officiële keurmerk vvtoE te behalen. Met dit keurmerk bewijzen we dat we voldoen aan tal van aanvullende eisen betreffende het vakgebied Engels.

Om de huidige stand van zaken te meten kregen we op 23 januari bezoek van Karel Philipsen en de Engelse Joanna Wendholt van EarlyBird. Karel en Joanna namen een kijkje bij de Engelse lessen in de groepen 1/2 A, 6 en 8. Ook gingen ze in gesprek met leerkrachten en leerlingen en bestudeerden ons beleidsplan.
De zogenaamde nulmeting leverde ons veel complimenten op 'Super, dat jullie alle lessen in het Engels geven', maar uiteraard kregen we ook de nodige verbetertips. Met enkele van die tips waren we overigens al hard aan het werk.

Zo willen we graag de overstap maken van de Nederlandse methode Take it Easy ('on it's way out'), naar een methode die in Engeland is ontwikkeld.

Ook willen we meer aandacht besteden aan woordenschat en spelling, zodat leerlingen sneller tot het lezen van Engelse boeken en het schrijven van Engelstalige teksten komen. Voor dit doel experimenteren we op dit moment met het adaptieve en digitale Words and Birds.

De kinderen gaven aan nog meer Engels te willen krijgen. 'Engels is echt cool,' zei een van hen.

Als doel hebben we om in het schooljaar 2020-2021 het definitieve keurmerk te behalen.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.