Leerlingen krijgen Anglia-certificaat

12-11-2019
'En dan zeggen ze nog dat onderwijs stilstaat'. Wat een prachtig initiatief!'
Wethouder Bob Duindam, zelf ooit werkzaam in Canada en Engeland, was duidelijk enthousiast over de initiatieven die op Basisschool St. Jozef worden ondernomen op het gebied van internationalisering. 'An international career cannot start early enough,' tweette hij al tijdens het bezoek, dat hij vorige woensdag aan de school bracht.
 
Anglia en High Tea
Bob Duindam was op de Jozefschool te gast om de Anglia-certificaten uit te reiken aan de leerlingen van groep 7. De 28 leerlingen maakten kort voor de Zomervakantie het officiële Anglia-examen, een Engelse taaltoets. Deze examens werden in Engeland gecorrigeerd en het duurde geruime tijd voordat de resultaten bekend werden. Speciaal voor deze diploma-uitreiking was het speellokaal van de school 'op z'n Engels' ingericht, compleet met de Union Jack, en voor de kinderen, hun ouders en opa's en oma's was er een high tea. De kok van restaurant Abrona had gezorgd voor heerlijke hapjes en uiteraard stond de thee klaar. Slechts het wolkje melk in de thee ontbrak.  
De Anglia-examens werden op het eigen niveau van de leerlingen afgenomen. Dit niveau was vooraf ingeschat middels de zgn. Placement Test, die de leerlingen op hun chromebook maakten. De certificaten waren voorzien van het bijpassende young learners level. Hoogst scorende leerling was Lotte Dolleman, die het examen op het niveau Preliminary maakte, maar iedereen was minstens zo trots op Magy, die pas sinds april op de Jozefschool zit en het niveau First Steps behaalde. Tijdens de diploma-uitreiking bleven de flitslichten oplichten en de kinderen namen uiteraard alle tijd om zich, tezamen met de wethouder, te laten fotograferen. Als onderbreking speelde Debbie Egging, leerkracht van de gediplomeerden, samen met haar leerlingen en de andere aanwezigen, het Engels spel Simon Says. Het leidde tot veel hilariteit.
 
Internationale uitwisseling
Basisschool St. Jozef, die dit voorjaar als Goed werd beoordeeld na een uitgebreid onderzoek van de onderwijsinspectie, heeft in 2017 de stap gemaakt om naast de reguliere Engelse lessen het Engels ook toe te passen tijdens andere lesmomenten. Dit van groep 1 tot en met  groep 8. Zo is er minimaal een keer per week een dagopening in het Engels en gedurende de week worden er allerlei leerzame en leuke Engelse lessen gegeven. Kinderen leren hierdoor het Engels spontaan toe te passen. Ideeën voor dit 'Content and Language Integrated Learning' deed het team in 2018 op tijdens de studiereis naar het Engelse Canterbury, maar ook dit schooljaar wordt er weer een verdiepende cursus gevolgd.
Nieuw is dat de school met een Engelse methode werkt, die overal ter wereld wordt ingezet om kinderen Engels te leren. Daarnaast wordt binnenkort de stap gezet om de leerlingen van groep 7 via eTwinning met kinderen in een ander Europees land online te laten communiceren. Uiteindelijk is het doel dat de school met een van de groepen een buitenland-trip onderneemt, zodat de leerlingen het Engels daadwerkelijk kunnen gebruiken in de communicatie met kinderen elders in Europa.
Of de internationale initiatieven van Basisschool St. Jozef in de toekomst zullen leiden tot 'an international career' voor de leerlingen   zal de tijd uitwijzen, maar dat ze een stukje internationale bagage meekrijgen tijdens hun schooltijd op 'de Jozef' leidt geen twijfel!

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.