Beleidsplan in chocolade

19-11-2019
Afgelopen woensdag kreeg het team een heerlijk plakkaat chocolade aangeboden van Jan Kees Meindersma, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting De Groeiling.
Het plakkaat was door Le Cacao, de 'ambachtelijke chocolaterie' uit Wateringen, versierd met de logo's die ook zijn gebruikt in het Strategisch Beleidsplan 2019-2013.
Jan Kees was woensdagmiddag op school om het team uitleg te geven over de strategische koers die De Groeiling de komende jaren gaat volgen. Belangrijke basis voor het nieuwe strategisch beleidsplan zijn de drie geloftes van de Benedictijner monniken:
  • Wij werken vanuit oprechtheid en vertrouwen.
  • Wij ontdekken en ontwikkelen onszelf, ook door vallen en opstaan.
  • Wij luisteren met aandacht en geven gehoor aan elkaar om verder te komen.
Voor de Groeiling, op alle niveaus, zijn deze beloftes leidend in het handelen.
In het beleidsplan worden de plannen beschreven voor de periode 2019-2023. Dit op concrete wijze. In de samenvatting, op pagina 26 van het beleidsplan, wordt kernachtig beschreven waar het de komende vier jaar over gaat bij De Groeiling:
  • Onze gezamenlijke ambitie ligt bij onderwijs van hoge kwaliteit. Dat is meer dan een streven; we zijn hierop aanspreekbaar.
  • Onze identiteit ligt in verscheidenheid. Iedere Groeilingschool heeft een eigen profiel, gebaseerd op de identiteit en historie, de leerling- en ouderpopulatie en de mogelijkheden en visie vanuit het team.
  • In onze cultuur zijn professionaliteit, procesgerichtheid en familiegevoel in balans.
De Groeiling heeft middels een prachtige animatie het beleidsplan visueel laten uitbeelden. Om inhoudelijk echt goed geïnformeerd te zijn leest u het boekwerkje Strategische koers 2019-2023.
 
Schoolplan 2020-2024
Woensdag werd ook de start gemaakt met de ontwikkeling van het Schoolplan 2020-2022. Dit is het beleidsplan op schoolniveau. In dit plan worden de beleidsvoornemens voor de komende twee jaar beschreven. Ook de opdrachten die voortvloeien uit het strategisch beleidsplan van De Groeiling krijgen een plaats in dit schoolplan.
Centraal stond woensdag de bespreking de missie en de visie van de school. Deze vormen het kompas, dat richting geeft aan de keuzes die we de komende jaren gaan maken. Een paar weken geleden zijn de MT-leden van de school uitgebreid geïnterviewd door Hester Otter en Saskia Bogaard van Studio Peppar uit Amsterdam. Op basis van dit interview, maar ook na bestudering van tal van schooldocumenten, hebben beide journalisten een concept missie en visie geschreven, die woensdag, onder het genot van de chocolade, in het team werd besproken. Studio Peppar gaat komende week weer aan de slag met de feedback uit het team. Het tweede concept wordt ook besproken met geïnteresseerde ouders. Missie en visie moeten namelijk niet alleen door het team worden gedragen, maar ook door onze ouders!

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.