Denk en praat mee!

28-01-2020
Ouderbetrokkenheid. We zijn er maar druk mee!
Als ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind heeft dat een positieve invloed op het welzijn en de schoolprestaties van hun kind. Alle reden dus om ouders bij het onderwijs op onze school te betrekken. Niet alleen bij de praktische hulp in de klas of bij de organisatie van bijv. het schoolkamp, maar ook om mee te denken over onderwijsinhoudelijke zaken.
Zo waren in december vijf ouders op school te gast om feedback te geven op onze nieuw geformuleerde missie en visie. Het werd een prettige bijeenkomst, waarbij de ouders verrassende en kritische vragen stelden over het concept, dat werd geschreven in nauwe samenwerking met twee tekstschrijvers van het Amsterdamse bureau PEPPAR. Uiteraard werd de input van de ouders gebruikt bij het schrijven van het volgende concept. Nadat ook de Medezeggenschapsraad zijn inhoudelijke zegje had gedaan, met wederom weer bruikbare opmerkingen, nadert het document nu zijn voltooiing. Daarover later meer.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen in februari een nieuw rapport. Het rapport met de welbekende gele zonnetjes maakt in februari plaats voor het zgn. KIJK-rapport. Bij dit rapport hoort een schriftelijke uitleg. Een groep van meerdere ouders heeft kritisch naar deze uitleg gekeken en met Nicolette, onze onderbouwcoördinator, gespard om de brief duidelijk te krijgen voor alle ouders. Volgens Nicolette was het een zeer nuttige bijeenkomst.
Momenteel wordt er ook gewerkt aan twee grotere trajecten. In de loop van dit schooljaar verschijnt het eerste Schoolmagazine van Basisschool St. Jozef, een echte glossy met alle ins en outs van de school. In de redactie vier ouders en drie leerkrachten. De bijdrage van de ouders, zowel qua inhoud als qua vormgeving, gaat groots worden.
Het tweede traject behelst de samenwerking tussen de school en het Oudewaterse bedrijfsleven. Tezamen met drie Oudewaterse ondernemers, die niet geheel toevallig ook nog een kind op onze school hebben, gaan we op zoek naar bedrijven die ons onderwijs willen ondersteunen. Het gaat er hierbij om dat we ons onderwijs meer betekenisvol (het theoretische koppelen aan het praktische) willen inrichten. Dit kan door ons financieel te steunen, zodat we workshops kunnen organiseren of gastsprekers kunnen uitnodigen. Maar ook zijn we op zoek naar bedrijven waar we praktisch aan de slag kunnen. Wat is er leuker dan, om bij een themales over de winter, vogelhuisjes te gaan maken in de werkplaats van een lokale aannemer?
Vier voorbeelden van ouderbetrokkenheid op onze school! We zijn er maar druk mee!
Binnenkort gaan we ook nadenken over de mogelijke andere invulling van de tussenschoolse opvang (de lunchpauze). Ook hier gaan we ouders actief bij betrekken. Dus als binnenkort uw telefoon overgaat dan kan het best eens de directeur van de school zijn, die u vraagt om mee te denken over een prachtig onderwerp. Houd er vast rekening mee!

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.