De Groeiling
Basisschool St. Jozef is onderdeel van De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel onderwijs. De Groeiling vertegenwoordigt het katholiek onderwijs in tien gemeenten, waaronder Gouda, Haastrecht en Oudewater. Bij De Groeiling zijn tweeëntwintig scholen aangesloten, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs. Het bestuurskantoor van De Groeiling is gehuisvest in Gouda.
Het adres:
De Groeiling
Aalberseplein 5 (Postbus 95)
2805 EG  Gouda
Uitgebreide informatie over De Groeiling vindt u op de website van De Groeiling.

Directie
De directie geeft leiding aan de schoolorganisatie. Er is een structureel overleg met het bestuur van De Groeiling en de directies van de andere Groeiling-scholen. De directie informeert het bestuur van De Groeiling over ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen en legt verantwoording af over het gevoerde beleid.
De directie is bereikbaar op school:
Tom Streng
De Cope 28
3421 XL  Oudewater
T: 0348 561209
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Managementteam
Onze school werkt met een Managementteam. Het MT richt zich specifiek op de organisatie van de school en de ontwikkeling van ons onderwijs.
Het MT bestaat uit:

  • Tom Streng (directeur)
  • Nicolette van Straalen (coördinator onderbouw)
  • Brigitte van Leeuwen (intern begeleider groep 1 t/m 4)
  • Judith Potman (intern begeleider groep 5 t/m 8)

Medezeggenschapsraad
De MR van de school bestaat uit vier leden. Twee van hen vertegenwoordigen het personeel van de school, de twee andere leden vertegenwoordigen de ouders van de school. De directie heeft een adviserende rol en woont de vergaderingen van de MR bij.
De raad biedt de ouders en de personeelsleden feitelijke medezeggenschap over het door de school te voeren en gevoerde beleid. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp een adviserende rol of instemmingsbevoegdheid.
De leden van de Medezeggenschapsraad zijn:

  • Yvonne Boer-van Druten (voorzitter)
  • Manon Oostveen (lid)
  • Aswin Boere (lid)
  • Marian van Schijndel (lid)
  • Debbie Egging (lid)
  • Marieke Hamersma (lid)

Uitgebreide informatie over de medezeggenschapsraad vindt u hier.

Leerlingenraad
De leerlingenraad vergadert over onderwerpen en ideeën die bij de leerlingen leven en legt voorstellen voor aan de directie van de school. De raad bestaat uit een vertegenwoordiging van negen leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de leerlingenraad. Eén van de leerkrachten coördineert de vergaderingen van de leerlingenraad.
De leerlingenraad heeft in de loop der jaren al het nodige bereikt. Zo is er door de inspanningen van de leerlingenvertegenwoordiging een gescheiden ochtendpauze voor de onder- en bovenbouw. Ook is de leerlingenraad betrokken geweest bij de inrichting van het speelterrein van de nieuwe school.
Wie de leden van de leerlingenraad zijn met daarbij uitgebreide informatie over de leerlingenraad, kunt u hier terugvinden.