Engels en internationalisering

De wereld internationaliseert en om goed te communiceren in die wereld is het van belang dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met vreemde talen en kinderen uit andere landen.
Onze school heeft ervoor gekozen om het Engels vanaf groep 1 aan te bieden. In de onderbouw ligt het accent op spreekvaardigheid. De kinderen leren spelenderwijs kennismaken met de taal doordat ze worden voorgelezen, liedjes en spelletjes krijgen aangeboden en kijk- en luisteropdrachten doen. In de midden- en bovenbouw spelen praktijksituaties een steeds belangrijkere rol. Het gaat daarbij om een communicatieve aanpak waarbij alle deelvaardigheden (spreken, lezen, schrijven en luisteren) in samenhang worden aangeboden.
Naast de Engelse lessen bieden we het Engels in context (Content and Language Integrated Learning) aan, dat wil zeggen dat het Engels bij andere lessen en op andere momenten, zoals bij dagopeningen, ook de spreektaal is. De school heeft een grote Engelse bibliotheek met moderne leesboeken.
Nicole: 'We hebben een grote Engelse Bibliotheek die vol staat met boeken, spelletjes en Engelse cd's. Zelf heb ik pas het boek 'Charlie and the Chocolate Factory' van Roald Dahl gelezen. Op de treden van de trap bij de hoofdingang staat het alfabet met allemaal Engelse woorden. Met de Engelse les spreekt de juf alleen maar Engels en wij moeten dat ook doen. Op vrijdag beginnen we de ochtend altijd met een gesprek in het Engels. Verder maken we veel Engelse opdrachten in boekjes en kijken we filmpjes op het bord.'

Ons ambitieniveau betreffende het Engels is het behalen van de landelijke standaard VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs). Hierbij is het uitstroomniveau van onze leerlingen hoger dan de door de overheid vastgestelde kerndoelen, maar dit niveau blijft uiteraard afhankelijk van de capaciteit van de individuele leerling. Om dit hogere ambitieniveau te bereiken hebben wij een gespecialiseerde coördinator Engels aangesteld. In het beleidsplan Engels 2017-2022 staat beschreven welke stappen wij de komende jaren maken om het Europese keurmerk VVTO aan te vragen. Essentieel in dit beleidsplan is dat leerkrachten werken aan hun eigen mondelinge en schriftelijke Engelse vaardigheid. In dat kader volgden in het schooljaar 2017-2018 alle leerkrachten cursussen bij een native speaker van het Talencentrum van de Universiteit van Leiden. In oktober 2018 volgde het hele team een studieweek in het Engelse Canterbury.
 

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.