De Kanjertraining is een training voor sociaal-emotionele ontwikkeling, die is gebaseerd op vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Deze begrippen staan ook centraal in ons pedagogisch handelen. De Kanjertraining zelf bestaat uit een lessenreeks voor alle groepen met oefeningen en spelletjes om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). De methode werkt ook zeer effectief om het pesten tegen te gaan en geeft handvatten om het pesten bespreekbaar te maken. Middels de instrumenten van de Kanjertraining volgen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.
Onze school is een gecertificeerde Kanjerschool. Al onze leerkrachten zijn geschoold om de Kanjertraining te mogen verzorgen en zijn ook in het bezit van het bijbehorende certificaat.