Onze school besteedt op structurele en op projectmatige wijze aandacht aan kunst en cultuur. Door actief en bewust bezig te zijn met cultuur doen kinderen mee aan de samenleving en ontwikkelen ze begrip voor andere waarden, normen en culturen. Door kunsteducatie wordt het creatief denken van kinderen gestimuleerd en krijgen kinderen de mogelijkheid om hun creatieve talenten in brede zin te ontwikkelen en te etaleren.
Onze school heeft een cultuurcoördinator en specialisten op het gebied van de creatieve vakken.

Naast het structurele programma voor kunst en cultuur, zoals opgenomen in de creatieve vakken en de vakken wereldoriëntatie, heeft onze school een breed projectmatig aanbod aan kunst- en cultuureducatie:

 • Kunst- en Cultuurmenu
  Evenals de andere Oudewaterse scholen volgen wij het Kunst- en Cultuurmenu dat wordt aangeboden door Kunst Centraal in Bunnik. Kunst Centraal is een door de provincie Utrecht gesubsidieerde organisatie, die de verbindende factor vormt tussen kunst en cultuur en het basisonderwijs.
  Per jaar organiseert Kunst Centraal voor iedere groep twee activiteiten/projecten op het gebied van kunst en cultuur.
 • Muziekimpuls
  Sinds het schooljaar 2016-2017 maken we gebruik van de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Om deze regeling goed uit te kunnen voeren zijn we een samenwerking aangegaan met het Muziekhuis in Oudewater. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben vier keer per jaar een project, waarbij ze kennismaken met verschillende muziekstijlen, zoals popmuziek en fanfaremuziek, en de daarbij horende instrumenten. De projecten worden steeds afgesloten met een optreden met het Spelenderwijsorkest. Ouders zijn altijd welkom bij deze uitvoeringen.
 • Culturele activiteit
  Alle groepen hebben ieder jaar een eigen culturele activiteit Zo werden in voorgaande jaren bijvoorbeeld het Anne Frank-huis, het Rijksmuseum en het Nationaal park De Hoge Veluwe met het Kröller-Müller Museum bezocht. Rondom dit uitstapje wordt er in de groepen ook gewerkt aan een bijbehorend project. Andere groepen nodigen een theatergezelschap of een kunstenaar uit.
 • Art & Sofie
  In samenwerking met o.a. Art & Sofie werden de afgelopen jaren ook de theaterprojecten 'De Reuzenperzik' en 'De Parade' georganiseerd. In het schooljaar 2017-2018 werd de theaterproductie 'De ridders van de ronde tafel' opgevoerd en in het schooljaar 2018-2019 staat 'De Klankenkaravaan' op het programma.
 • Onze omgeving
  Tijdens onze lessen proberen wij op functionele wijze gebruik te maken van de vele mogelijkheden die Oudewater met zijn prachtige erfgoed en het unieke, omliggende polderlandschap te bieden hebben. Een wandeling met de schaapherder door het nabij liggende Veenweidenpark of het natuurontwikkelingsgebied aan de Damweg leert de kinderen meer dan in meerdere natuurlessen kan worden aangeboden. Eén van de onderbouwgroepen bezoekt jaarlijks Boer Jan. Op de boerderij maken ze dan kennis met het leven en werken op de boerderij. Groep 6 neemt jaarlijks een kijkje bij kaasboerderij Spruijt in Willeskop.
  Tijdens de geschiedenislessen vormen een bezoek aan de Heksenwaag, het stadhuis of de Michaeltoren een welkome aanvulling op de lesstof. Ook worden gastsprekers uitgenodigd.