Organisatie

Directie, Managementteam (MT) en Zorgteam (ZT)

De directeur geeft leiding aan de schoolorganisatie. Hij heeft regelmatig overleg met het bestuur van De Groeiling en de directies van de andere Groeiling-scholen. De directeur informeert het bestuur van De Groeiling over ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen en legt verantwoording af over het gevoerde beleid.
De directeur is bereikbaar op school:
De Cope 28
3421 XL  Oudewater
T: 0348 - 56 12 09
E: directie.stjozefow@degroeiling.nl

Managementteam (MT)
De directeur wordt ondersteund door het Managementteam. Het MT richt zich specifiek op de organisatie van de school en de ontwikkeling van ons onderwijs. Bij afwezigheid van de directeur nemen de MT-leden zijn taken waar.

Het MT bestaat uit:
  • Tom Streng (directeur)
  • Nicolette van Straalen (onderbouwcoördinator)
  • Gerda Schouten (intern begeleider groep 1 t/m 4)
  • Judith Potman (intern begeleider groep 5 t/m 8)

Zorgteam (ZT)
Beide intern begeleiders vormen tezamen met de remedial teacher het zorgteam. In het zorgteam worden onderwerpen besproken die specifiek te maken hebben met de leerlingenzorg. Dit kunnen zowel leerlinggerichte onderwerpen zijn als onderwerpen die te maken de wijze waarop de zorg is ingericht en wordt uitgevoerd. Het zorgteam heeft een adviserende rol richting het MT.

Het ZT bestaat uit:
  • Gerda Schouten (intern begeleider groep 1 t/m 4)
  • Judith Potman (intern begeleider groep 5 t/m 8)
  • Caroline Zoomers (remedial teacher)

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.