Hoogbegaafdheid

Om ervoor te zorgen dat hoogbegaafde leerlingen zich prettig blijven voelen, op niveau blijven presteren en hun motivatie en creativiteit behouden, besteden wij op onze school veel aandacht aan de begeleiding van deze leerlingen.
Al in groep 1, als een kleuter net op school komt, begint een eerste signalering middels een intakegesprek.  Daarnaast wordt jaarlijks een signaleringssysteem voor iedere groep ingevuld. Op deze manier hopen we hoogbegaafde leerlingen zo snel mogelijk te kunnen signaleren en vervolgens een passend aanbod te kunnen geven. Zij kunnen worden gecompact (het overslaan van onnodige herhalings- en oefenstof) op diverse leergebieden en krijgen verrijkings-, verdiepings- en verbredingsactiviteiten in de klas aangeboden. 
Duncan en Marije: 'We zitten met tien kinderen in de projectklas. In de projectklas krijgen kinderen die het in de klas te makkelijk vinden extra uitdaging. Er is veel ruimte voor iedereen en als je iets niet snapt of problemen hebt dan probeert de juf je altijd gelijk te helpen.
We werken in blokken met projecten, we hebben er nu al drie gehad: Gevoelens, Moendoes en je Hersenen. Het eerste project dat we deden was Moendoes. Dat was een project waarbij  je dingen moet onderzoeken. Je kreeg kaartjes met opdrachten en die moest je oplossen aan de hand van posters. Je was zelf een onderzoeker en je moest andere onderzoekers vertellen dat je een planeet had ontdekt.'

Mocht dit alles onvoldoende zijn of loopt een leerling tegen bepaalde problemen aan, dan kan er worden besloten deze leerling in de plusklas (groep 1 t/m 4) of in de projectklas (groep 5 t/m 8) te plaatsen. Voorwaarde om in de projectklas te komen is wel dat een leerling een intelligentieonderzoek heeft gehad waaruit een hoog IQ is gebleken, dat uit DHH (een instrument voor signalering, diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen) naar voren komt dat de leerling mogelijk prestaties op hoogbegaafd niveau kan leveren of dat middels doortoetsen is gebleken dat de leerling een zeer ruime voorsprong heeft. Leerlingen uit de onderbouw kunnen ook op basis van observaties in de groep of n.a.v. het jaarlijkse signaleringssysteem in de plusklas terecht komen.  
De plusklassen komen drie keer per maand bij elkaar. De leerlingen van de projectklas komen twee dagdelen per week bij elkaar. 
In de plusklassen wordt o.a. aandacht besteedt aan het leren leren, het ontwikkelen van handige leerstrategieën, het stimuleren van het creatief denkvermogen en aan samenwerken. De talentcoaches, de leerkrachten die zijn geschoold in het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen, leiden de plusklassen en de projectgroep. Zowel de leerlingen van de plusklas als de leerlingen van de projectgroep krijgen werk mee waar zij in de eigen klas mee aan de slag kunnen. 
Als een leerling in de plusklas of projectklas geplaatst wordt is dit overigens geen garantie dat hij of zij hier tot en met groep 8 in blijft. Soms zien wij dat een leerling zich diverse vaardigheden eigen heeft gemaakt en de extra begeleiding niet meer nodig is. Het kan uiteraard ook voorkomen dat de prestaties van een leerling achteruitgaan. Ook dan kan er worden besloten om de leerling uit de plusklas of de projectklas te halen. Het is ook geen vanzelfsprekendheid dat de leerlingen van de plusklas doorstromen naar de projectklas. Aan het eind van groep 4 wordt opnieuw bekeken of een leerling ook in aanmerking komt voor de projectklas.
 

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.