Aanmelden

Plaatsing kleuters

Als een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. De ouders krijgen ongeveer drie maanden voordat hun kind vier jaar wordt, bericht van school. Nieuwe gezinnen worden gebeld en ontvangen vervolgens een postpakket met alle benodigde informatie en een intakeformulier. Hierin wordt o.a. gevraagd hoe het kind de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf doorlopen heeft en of er medische gegevens zijn die voor de school van belang zijn.

Ter kennismaking mag de nieuwe leerling maximaal vijf dagdelen meedraaien in de kleutergroep. Vanuit school wordt geadviseerd om te stoppen met het bezoeken van de peuterspeelzaal als het kind begint met de wendagen in het kleutergroep.
Deze wendagen worden gepland tijdens het intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats ongeveer een maand voordat uw kind vier wordt en tijdens dit gesprek wordt het door u ingevulde intakeformulier besproken. Ook kunt u tijdens dit gesprek vragen stellen en is er gelegenheid voor uw kind, dat bij dit gesprek aanwezig mag zijn, om een kijkje in het klaslokaal te nemen om zo al even te kunnen wennen aan de nieuwe omgeving.
De leerkracht zal zeker in het begin extra aandacht besteden aan uw kind om het op zijn of haar gemak te stellen en zijn plaatsje in de groep te laten vinden. Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door geplaatst worden, met uitzondering van de laatste schoolweken. De reden hiervan is dat de kleutergroepen op het eind van het schooljaar te vol kunnen raken, zodat de start van nieuwe leerlingen niet goed kan plaatsvinden. Bovendien veranderen de groepen na de zomervakantie van samenstelling, waardoor een nieuwe leerling te snel weer aan andere gezichten zou moeten wennen.

In september wordt er een jaarlijkse informatieavond gehouden. Alle ouders wiens kind tot eind december op school komt worden hiervoor uitgenodigd. In januari worden alle ouders van kinderen die van januari tot september vier jaar worden uitgenodigd voor een extra informatieavond.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.