Thema's

Scholen hebben een veelzijdig en heel divers programma-aanbod. Om de samenhang tussen deze vakken te versterken wordt er op onze school in alle groepen met thema's gewerkt, waarbij de leerstof van de verschillende vakken geïntegreerd wordt aangeboden.
Vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis staan dan ook niet meer op het lesrooster. Nee, we hebben het over 'Ik hou van Holland' of 'Fantastische families'. De leerlingen zijn daardoor meer betrokken bij het leren, ze zien de samenhang tussen vakken, zijn meer gefocust en werken gemotiveerder aan de opdrachten. Als basis voor het thematisch werken gebruiken we de methode Blink.
Per jaar worden vijf thema's behandeld. Voorbeelden van thema's zijn 'Ik hou van Holland' en 'Duurzaam design'. Binnen een thema werken de leerlingen aan een eindopdracht, bijvoorbeeld 'Zet een eigen restaurant op waar je gerechten uit de hele wereld kunt eten.' Uiteraard helpen we de leerlingen om hun eindopdracht te maken. We stellen eisen aan het eindresultaat maar begeleiden de leerlingen ook om in stappen tot een goed resultaat te komen.
Naast het aanbieden van de traditionele leerstof, want die wordt nog gewoon behandeld, staan de '21st century skills' centraal bij het werken met Blink. Deze 21ste eeuwse vaardigheden hebben kinderen nodig om in een snel veranderende en digitaliserende samenleving te kunnen leven, leren en werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerken, communiceren (Engels) en probleem oplossen.

Dit betekenisvolle leren wordt nog versterkt door het feit dat we ook met veel andere activiteiten aansluiten bij de thema's.

Kunst- en Cultuur
Wij volgen het Kunst- en Cultuurmenu dat wordt aangeboden door Kunst Centraal in Bunnik. Kunst Centraal is een door de provincie Utrecht gesubsidieerde organisatie, die de verbindende factor vormt tussen kunst en cultuur en het basisonderwijs. 
Per jaar organiseert Kunst Centraal voor iedere groep twee activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Op onze school sluiten deze activiteiten altijd aan op de thema's, die in de klassen worden behandeld. Zo gaan de groepen 7 en 8 bij het thema Oorlog en Vrede naar het Militair Museum in Soest.
Naast het programma-aanbod van Kunst Centraal organiseert de school zelf ook meerdere kunst- en cultuuractiviteiten. Deze worden bekostigd door de Oudervereniging. Ook deze activiteiten sluiten aan bij de klassenthema's. Zo bezochten de kleuters bij de afronding van het thema dinosaurussen het dino-bos in Amersfoort.

Stichting Leren en Ervaren
De Stichting LEV legt de verbinding tussen de Jozefschool en Oudewaterse bedrijven en instellingen. Oudewaterse bedrijven/instellingen verzorgen gastlessen en workshops op school, of de leerlingen van de school bezoeken deze bedrijven/instellingen. Deze gastlessen en workshops sluiten altijd aan bij de schoolthema's. Zo kan de kok van het lokale restaurant mét hulp van de kinderen een stamppotbuffet in de keuken van de school bereiden. Het thema 'Ik hou van Holland' leent zich daar uitstekend voor. Of bij het plaatselijke lasbedrijf wordt een mooie molen gesoldeerd.
Voor de kinderen leuk, maar voor de bedrijven en instellingen ook heel interessant, want zij kunnen de kinderen enthousiast maken voor hun bedrijfstak.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.