Kunst en Cultuur

Onze school besteedt veel tijd en aandacht aan kunst en cultuur. Door actief en bewust bezig te zijn met cultuur doen kinderen mee aan de samenleving en ontwikkelen ze begrip voor andere waarden, normen en culturen.
Door kunsteducatie wordt het creatief denken van kinderen gestimuleerd en krijgen kinderen de mogelijkheid om hun creatieve talenten in brede zin te ontwikkelen en te etaleren.
Onze school heeft een cultuurcoördinator en specialisten op het gebied van de creatieve vakken.
Naast het structurele programma voor kunst en cultuur, zoals opgenomen in de creatieve vakken en de vakken wereldoriëntatie, heeft onze school een breed projectmatig aanbod aan kunst- en cultuureducatie:
 
 • Talentmiddagen 
  Bij de talentmiddagen kunnen de kinderen de keuze maken uit een breed aanbod van workshops. U kunt hierbij denken aan dans en muziek, drama, koken en bakken, fotografie en sport en bewegen. Gedurende het schooljaar worden er meerdere blokken van talentmiddagen georganiseerd. De inhoud van de workshops varieert per blok. 
  De talentmiddagen richten zich op talent in de breedste zin: cognitief, sociaal en creatief. Zo krijgen de leerlingen meer kansen om zichzelf te ontplooien en worden verborgen talenten van onze leerlingen zichtbaar. De talentmiddagen zullen de komende jaren steeds meer worden gecombineerd met de thema's van wereldoriëntatie.

Lieke: 'De creamiddagen waren erg leuk, want je mocht zelf opdrachten kiezen die je wilde doen.
Je kon bijvoorbeeld een dromenvanger maken of iets lekkers in de keuken maken.
Dat duurde dan de hele middag en op het einde mocht je wat je gemaakt had mee naar huis nemen.'

 • Kunst- en Cultuurmenu
  Wij volgen het Kunst- en Cultuurmenu dat wordt aangeboden door Kunst Centraal in Bunnik. Kunst Centraal is een door de provincie Utrecht gesubsidieerde organisatie, die de verbindende factor vormt tussen kunst en cultuur en het basisonderwijs. 
  Per jaar organiseert Kunst Centraal voor iedere groep twee activiteiten/projecten op het gebied van kunst en cultuur.
   
 • Culturele activiteit
  Alle groepen hebben ieder jaar een eigen culturele activiteit Zo werden in voorgaande jaren bijvoorbeeld het Anne Frank-huis, het Rijksmuseum en het Nationaal park De Hoge Veluwe met het Kröller-Müller Museum bezocht. Rondom dit uitstapje wordt er in de groepen ook gewerkt aan een bijbehorend project. Andere groepen nodigen een theatergezelschap of een kunstenaar uit.

Alicia: 'In september zijn we met de klas naar het Nationaal Park De Hoge Veluwe geweest.
We hebben we toen ook het Kröller-Müller Museum bezocht. Daar deden we een speurtocht.
Ons groepje moest het schilderij De Danseres van Theo van Doesburg opzoeken en daar wat vragen over beantwoorden.
's Avonds zijn we bij de herten gaan kijken.'

 • Samenwerking met culturele partners
  In samenwerking met o.a. Art & Sofie werden de afgelopen jaren de theaterprojecten 'De Reuzenperzik' en 'De Parade' georganiseerd. In het schooljaar 2017-2018 werd de theaterproductie 'De ridders van de ronde tafel' opgevoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan was vorig jaar De Klankenkaravaan te gast op school. Samen met de leerlingen speelden zij de voorstelling 'Reis door de Tijd' in een overvolle sportzaal De Eiber.
   
 • Onze omgeving
  Tijdens onze lessen proberen wij op functionele wijze gebruik te maken van de vele mogelijkheden die Oudewater met zijn prachtige erfgoed en het unieke, omliggende polderlandschap te bieden hebben. Een wandeling met de schaapherder door het nabij liggende Veenweidepark leert de kinderen meer dan in meerdere natuurlessen kan worden aangeboden. Een van de onderbouwgroepen bezoekt jaarlijks 'Boer Jan'. Op de boerderij maken ze dan kennis met het leven en werken op de boerderij. 
  Tijdens de geschiedenislessen vormen een bezoek aan de Heksenwaag, het stadhuis of het Touwmuseum een welkome aanvulling op de lesstof. Ook worden gastsprekers uitgenodigd.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.