Betrokkenheid

Leerlingenraad

De leerlingenraad vergadert over onderwerpen en ideeën die bij de leerlingen leven. De raad bestaat uit een vertegenwoordiging van negen leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de leerlingenraad. Een van de leerkrachten coördineert de vergaderingen van de leerlingenraad.
De leerlingenraad heeft in de loop der jaren al het nodige bereikt. Zo is er door de inspanningen van de leerlingenvertegenwoordiging een gescheiden ochtendpauze voor de onder- en bovenbouw. Ook is de leerlingenraad betrokken geweest bij de inrichting van het speelterrein van de nieuwe school.
De leerlingenraad bestaat uit  kinderen die gekozen zijn door de leerlingen. Zij vertegenwoordigen de leerlingen van de school en behartigen hun belangen.
De leerlingenraad bestaat uit negen leerlingen, waarvan drie uit groep 6, drie uit groep 7 en drie uit groep 8. De leden van de leerlingenraad kiezen uit hun midden een voorzitter en een notulist. Zij vergaderen zes keer per jaar. 
Jaarlijks komen er drie nieuwe leden uit groep 6, minstens één uit groep 7 en minstens één uit groep 8. Deze kinderen worden door hun klasgenoten gekozen.
Een leerkracht fungeert als coördinator. Hij/zij is de contactpersoon tussen de leerlingenraad en het team. 

Taken
De leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van de andere leerlingen. Zij kunnen vragen stellen aan het team van leerkrachten of het team adviseren. Ook kunnen zij voorstellen doen tot verandering van zaken. Bij dit alles maken zij gebruik van de ideeën van de achterban (dit zijn de leerlingen uit groep 4 t/m 8). Zo zijn er in het verleden speelgoedkisten aangeschaft. Ook is er op advies van de leerlingenraad een gescheiden pauze voor de onder- en de bovenbouw gekomen. Bij het ontwerpen van het speelterrein van de nieuwe school speelde de leerlingenraad een actieve rol.  De leerlingenraad wordt ook betrokken bij de organisatie van festiviteiten, zoals het carnavalsfeest.

Werkwijze
De leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen ideeën in een ideeënbus in de klas doen. Minstens drie kinderen moeten achter dit idee staan en dit mede ondertekenen voordat het in de ideeënbus komt. De ideeën worden in de klassenvergadering besproken. Als daar overeenstemming is over welke ideeën leuk en haalbaar zijn, worden deze doorgegeven aan de leerlingenraad.
Deze klassenvergaderingen worden gehouden een week voorafgaand aan de vergadering van de leerlingenraad.
 

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.