Onderwijs

Leerlingenzorg

We besteden op onze school veel aandacht aan de zorg voor alle leerlingen.
Binnen onze mogelijkheden (zie Schoolondersteuningsprofiel 2021-2025) krijgt ieder kind passend onderwijs.
De intern begeleiders hebben de verantwoording over de leerlingenzorg. Meerdere malen per jaar hebben zij overleg met de leerkrachten over de leerlingen. Met elkaar wordt er gezocht naar de beste manier om een kind te begeleiden. Dit uiteraard in nauw overleg met de ouders. Indien nodig wordt de begeleiding zoveel mogelijk door de leerkracht in de klas gegeven. Onze manier van werken is daarop ingericht.
Soms is de hulpvraag groter en dan wordt een van de remedial teachers ingezet. De remedial teacher voor de midden- en bovenbouw begeleidt vooral leerlingen met problemen op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. De andere RT'ers worden ingezet in de onderbouw.
Leerlingen met de indicatie 'dyslexie' kunnen gebruik maken van de dyslexietraining door een van de trainers van ZIEN in de Klas.
Daarnaast verzorgen enkele ouders spellings- en rekeninstructie aan kleine groepjes leerlingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Spellingsprint en Rekensprint. Voor BOUW, het programma dat op preventieve wijze leesproblemen voorkomt, worden zowel ouders als leerlingen ingezet. Leerlingen met een arrangement, bijvoorbeeld afgegeven door Passenderwijs, worden begeleid door de remedial teacher.
Leerlingen met problemen op het gebied van de motorische ontwikkeling kunnen op school begeleid worden door een kinderfysiotherapeut van Kids in Beweging.
Om ieder kind zo goed mogelijk te kunnen volgen hebben we een breed scala aan mogelijkheden voor de begeleiding van kinderen op (ortho-)didactisch en (ortho-)pedagogisch gebied.

Meer lezen over leerlingenzorg op Basisschool St. Jozef? Klik dan HIER.

 

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.