Onderwijs

Innovatie 2019-2020

Geïntegreerd werken
Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur staan dit jaar niet meer op het lesrooster van de school. De vakken worden nu in samenhang aangeboden in het vak wereldoriëntatie. 'Geïntegreerd werken' heet dit. We gebruiken hiervoor de methode Blink.
Per jaar worden vijf thema's behandeld. Een van de thema's is bijvoorbeeld 'Ik hou van Holland'. Binnen een thema werken de leerlingen aan een eindopdracht, bijvoorbeeld 'Zet een eigen restaurant op waar je gerechten uit de hele wereld kunt eten.' Uiteraard helpen we de leerlingen om hun eindopdracht te maken. We stellen eisen aan het eindresultaat maar begeleiden de leerlingen ook om in stappen tot een goed resultaat te komen.
Naast het aanbieden van de traditionele leerstof, want die wordt nog gewoon behandeld, staan de '21st century skills' centraal bij het werken met Blink. Deze 21ste eeuwse vaardigheden hebben kinderen nodig om in een snel veranderende en digitaliserende samenleving te kunnen leven, leren en werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerken, communiceren (Engels) en probleem oplossen.

Bewegingsonderwijs
Sinds dit schooljaar worden de gymlessen op dinsdag en vrijdag verzorgd door gymdocent Tess Anbergen. De kinderen vinden dit superleuk.
Bij de overige lessen, die door de eigen leerkrachten in sportzaal de Eiber en sporthal de Noort Syde worden gegeven, maken we gebruik van de lessen van Lessenplan.nl. Dit is een online lessenplan voor het hele schooljaar. Het zijn heel gevarieerde lessen en het lessenplan wordt doorlopend geüpdatet en aangevuld, zodat de lessen ook leuk blijven voor de kinderen. Een van de ontwikkelaars van Lessenplan.nl is onze oud-leerling Bart de Waal. Lessenplan.nl bevat ook een leergang dans. De Oudewaterse Maxime Jongerius, van Studio Max Dance, heeft deze lessen geschreven en 'danst ook voor'.
Bij de gymlessen wordt sinds dit jaar de MQ-scan afgenomen. Deze scan is een motorische vaardigheidstest waarbij de leerlingen een Obstacle Run afleggen. Met de gegevens van deze scan krijgen de vakleerkracht en de andere leerkrachten die de gymlessen geven in één les een betrouwbaar beeld van de motorische ontwikkeling van iedere leerling. Ook zijn er groeps- en schooloverzichten, zodat de inhoud van de gymles kan worden aangepast aan de motorische ontwikkeling van de leerlingen.
 
Leren Zichtbaar Maken
Een van de ingrijpendste verandertrajecten, waar we dit jaar een start mee maken, is Visible Learning oftewel Leren Zichtbaar Maken.
Tijdens de studiedag over dit onderwerp, de zogenaamde Grondslagdag die het team op maandag 23 september volgde, leerden de teamleden over elementen uit het onderwijs die bedoeld zijn om het leren van leerlingen te stimuleren en te verbeteren (de zogenaamde 'Influences on Student Achievement'). De studiedag werd geleid door Renske Hoogendoorn, trainster Leren Zichtbaar Maken van OnderwijsAdviesJohn Hattie, de Nieuw-Zeelandse grondlegger van Leren Zichtbaar maken, deed wereldwijd onderzoek naar meer dan 250 elementen uit het onderwijs en schaalde deze in op hun effectiviteit. Zo blijkt dat het zitten in niveaugroepen (het in de klas groeperen op capaciteiten van de leerlingen) in beperkte mate effect heeft op het leren, maar dat het op goede wijze geven van feedback aan de leerlingen juist heel effectief werkt.
Het komend jaar gaan we op onze school werken aan enkele van deze onderwijskundige elementen, die er vooral voor moeten zorgen dat de leerlingen meer eigenaarschap (inzicht) krijgen over hun leren. In eerste instantie richten we ons daarbij op het precies informeren van de leerling over hoe een goed resultaat eruitziet en welke stappen de leerling moet nemen om tot dit eindresultaat te komen. Zo leren we de kleuters hoe ze de poppenhoek moeten opruimen of hoe ze hun naam moeten schrijven. In de midden- en bovenbouw leren we de kinderen o.a. hoe ze een presentatie moeten geven of hoe een muurkrant eruit moet zien.
In een volgende periode gaan we werken aan het gerichter geven van feedback aan de leerlingen en hen helpen die te begrijpen. Dit moet hen helpen om tot een beter eindresultaat te komen.
Hierbij is het belangrijk dat de leerkrachten zelf ook handelen naar de feedback die ze van hun leerlingen krijgen.
Dit artikel is eerder ook al als nieuwsbericht geplaatst.

Big English en Words and Birds
Bij Engels zijn we dit schooljaar in de groepen 5, 6 en 7 gestart met de invoering van de lesmethode Big English. Deze door Pearsons (Engeland) uitgegeven methode is een internationale methode en wordt overal ter wereld gebruikt door scholen die zich bezighouden met internationalisering. Via het netwerk van Big English wordt er dit jaar ook een start gemaakt met de communicatie (eTwinning) met een school in het buitenland.
Big English vormt ook de perfecte stap naar het tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs.
Met het digitale programma Words en Birds oefen de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 op hun eigen niveau en spelenderwijs aan hun eigen Engelse taalvaardigheid. Inloggen kan via de website. Kinderen die dat leuk vinden kunnen ook thuis aan de slag met Words en Birds.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.