Aanmelden

Aanmelding nieuwe leerlingen

Ouders die overwegen om hun kind op onze school aan te melden kunnen een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek informeren wij u over de werkwijze van onze school en is er voor u alle gelegenheid om vragen te stellen. Ook stellen wij het op prijs als u ons iets over uw kind vertelt.
Na de eerste kennismaking leiden wij u rond door het gebouw, waarbij we ook een kijkje in de groepen zullen nemen. Het heeft onze voorkeur om het kennismakingsgesprek  onder schooltijd te laten plaatsvinden, zodat u een helder beeld krijgt van de dagelijkse gang van zaken op school. Als een afspraak onder schooltijd niet mogelijk is dan kan het kennismakingsgesprek ook na schooltijd of in de avonduren plaatsvinden. Uw kind kan bij de kennismaking aanwezig zijn.

Aanmeldformulier
Nadat u het digitale aanmeldformulier hebt ingevuld en verstuurd staat de leerling bij onze school aangemeld. Deze aanmelding geeft niet automatisch recht op toelating.
De ontvangst van het aanmeldformulier wordt door ons schriftelijk bevestigd door het retour zenden van het formulier om digitaal te ondertekenen.
Bij aanmelding van uw kind dient u er zorg voor te dragen dat de school over alle relevante informatie van u en uw kind beschikt. In verband met de planning van het nieuwe schooljaar willen we de aanmelding zo vroeg mogelijk van u ontvangen, zodat we bij het samenstellen van de groepen niet op het laatste moment voor verrassingen komen te staan.
Indien uw kind definitief wordt toegelaten krijgt u een definitieve inschrijfbevestiging.
U kunt het aanmeldformulier hier invullen en versturen (u vindt het formulier ook onder Formulieren).
 

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.