Betrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Als ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind heeft dat een positieve invloed op het welzijn en de schoolprestaties van hun kind. Essentieel voor deze betrokkenheid is dat er een goede, persoonlijke communicatie is tussen school en ouders. We willen daarom transparant en open zijn naar ouders, maar stellen als professionals ook onze grenzen.

De communicatie verloopt deels tijdens de officiële momenten, zoals tijdens de oudergesprekken en informatieavonden. Gedurende het jaar zijn er echter nog veel meer formele, maar vooral ook informele momenten waarop ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek zijn. Zo kan een kort gesprek op het schoolplein vaak heel goed werken.
Onze schoolapp is een belangrijk middel om ouders op passieve wijze te informeren over de activiteiten en bijzondere gebeurtenissen op onze school. Gedurende de week ontvangt u meerdere informatieve en 'gezellige' apps. 

We staan ook voor een meer actieve betrokkenheid van ouders. Zo verzorgen ouders extra ondersteuning bij de gymlessen van de kleuters of geven zij lees-, spelling- en rekenondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben.
Buitenschoolse activiteiten worden voor een groot deel georganiseerd door ouders. Dit overigens altijd in samenwerking met de teamleden. Een prachtig voorbeeld is het jaarlijkse schoolkamp.

We vinden het ook belangrijk als ouders hun kinderen op positieve wijze ondersteunen bij het maken en leren van huiswerk. Hierbij is het van belang dat ze zorgen voor een rustige huiswerkomgeving voor hun kind en hem/haar motiveert om het huiswerk met aandacht te doen.
Ook biedt de school de leerlingen van de midden- en bovenbouw de mogelijkheid om online te oefenen met rekenen en Engels. Dit moet niet, maar mag wel. Inloggen in Oefenweb kan via deze site. 

Over de formele betrokkenheid via de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad leest u verderop meer.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.