Aanmelden

Plaatsing oudere leerlingen

Het kan hierbij gaan om kinderen die wegens verhuizing afkomstig zijn van een andere basisschool, maar ook kan een leerling op advies en in samenspraak met een school voor speciaal (basis)onderwijs (terug)geplaatst worden.

De kinderen plaatsen we in de groep die overeenkomt met de groep waarin zij op de vorige school zaten. Van die school krijgen we een onderwijskundig rapport, zodat we op de hoogte zijn van de vorderingen van de betreffende leerling op het moment van binnenkomst. De nieuwe leerling mag uiteraard van tevoren kennis komen maken met de leerkracht en de kinderen van de groep.
We zijn terughoudend in het aannemen van leerlingen van andere Oudewaterse basisscholen. Ouders die contact met ons opnemen verwijzen wij in eerste instantie terug naar de directie van de school waar het kind op dat moment staat ingeschreven. Mochten er aanwijsbare redenen zijn dat u van school wilt wisselen dan gaan wij uiteraard met u in gesprek.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.