Betrokkenheid

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) van onze school is een vereniging die bestaat uit ouders van leerlingen en heeft als doel de belangen van ouders te behartigen bij de leerkrachten en directie en kan als zodanig als spreekbuis fungeren. De ouderraad bestaat uit zeven ouders.


Wat doet de OV?
De oudervereniging overlegt regelmatig (ca. acht keer per jaar) met de directie en andere vertegenwoordigers van de school. In deze vergaderingen wordt de oudervereniging op de hoogte gesteld van ontwikkelingen binnen en buiten de school. Op haar beurt informeert zij de school over wensen en meningen die bij de ouders leven. Iedere ouder die een kind op onze school heeft is automatisch lid van de oudervereniging.

Overige activiteiten
De oudervereniging organiseert samen met de leerkrachten diverse activiteiten, zoals  het Sinterklaasfeest en het jaarlijkse schoolkamp. Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de Oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks op de jaarvergadering vastgesteld. Voor het schooljaar 2023-2024 geldt een bedrag van € 100,00 per kind. Van dit bedrag is € 45,00 bestemd voor de TSO (tussenschoolse opvang). Kinderen die na 1 januari op school komen betalen in totaal € 50,00. Jaarlijks ontvangen de ouders een bericht met een link voor een iDeal-betaling. Betaling in twee termijnen is mogelijk. Het IBAN-nummer van de oudervereniging is NL66 RABO 0141 0034 99. Voor het afsluitende kamp van groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd.

Hoe kom je in de ouderraad?
Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad. Dit bestuur wordt uit de ouders, maar ook door de ouders gekozen op de jaarlijkse ledenvergadering die in oktober wordt gehouden. De ouderraad bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en vier overige bestuursleden. 

Wat is het verschil met de medezeggenschapsraad (MR)?
De MR en de oudervereniging spannen zich in om samen met het team van Basisschool St. Jozef een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten en behartigt de belangen van de ouders bij de leerkrachten en directie. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Cijfers
De penningmeester stelt een keer per jaar tijdens de jaarvergadering de jaarrekening vast van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de kascommissie die bestaat uit twee ouders die zich daar vrijwillig voor aanmelden.

Contact?
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan kunt u die bij de ouderraad kwijt. Dit kan tijdens de jaarvergadering of per e-mail (oudervereniging.stjozefow@degroeiling.nl).

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.