De Jozefschool Vogeltuintelling

02-02-2024
Wat een bijzondere vogels zijn er ook gezien / Tom Streng
Wat een mooie reacties kregen we binnen n.a.v. de Jozefschool Vogeltuintelling. Veel berichten in de mail en in het Ouderportaal. En de toegestuurde foto's waren echt heel leuk. Op een van de foto's een kleuter, een echte Dikkie Dik-liefhebber, die zijn oranje lievelingskat achter de rug houdt om de vogels in de tuin maar geen schrik aan te jagen. 
Voorafgaand aan de telling zijn er in alle groepen vogelherkenningslessen gegeven. Maar goed ook, want in groep 8 hadden veel leerlingen zelfs moeite om dat kleine vogeltje met de rode borst te herkennen. Daarvoor worden ze binnenkort beloond met een heuse vogeltoets. En ach … dat ze in groep 3 het roodborstje 'roodvosje' noemden is maar een kleinigheidje t.o.v. de roodborstonwetendheid van de leerlingen van groep 8. 
De tellingen leverden overigens een opmerkelijke hoeveelheid aan kauwen en kraaien op. Mogelijk zijn dit veelal kauwen geweest, want die vliegen in grote aantallen in Oudewater rond. Dat geldt zeker niet voor de kraaien. Maar kauwen laten zich maar sporadisch in tuinen zien! Dus wellicht is er bij de telling toch enigszins gesmokkeld. En dan de heggenmus, die werd 56 keer geteld. Maar dat is een moeilijk waarneembare vogel. Waarschijnlijk verwarring met de huismus. Tot slot de zwaluw. Die verblijft dezer dagen in zonniger oorden. Dus wie die drie zwaluwen heeft gezien is daarvoor waarschijnlijk naar het museum Naturalis in Leiden gereisd. Daar hebben ze veel opgezette vogels.
Maar het zal wel met al die vogelverwarring. Het ging bij de telling vooral om het kijken naar vogels. Om het genieten van de prachtige natuur, die zo dicht bij ons is. En dat hebben veel ouders en leerlingen gedaan!

De resultaten:
Boomklever (1) - Boomkruiper (12) - Ekster (99) - Gaai (3) - Groenling (2) - Grote bonte specht (14) - Halsbandparkiet (25) - Heggenmus (56) - Houtduif (66) - Huismus (119) - Kauw (102) - Koolmees (111) - Koperwiek (4) - Merel (68) - Pimpelmees (33) - Roodborst (51) - Spreeuw (191) - Staartmees (11) - Stadsduif (41) - Turkse Tortel (28) - Vink (12) - Winterkorting (7) - Zwarte Kraai (207) - Sperwer (1) - Zanglijster (2) - Zwaluw (3) - Aalscholver (1) - Meeuwen / soort onbekend (25) 
Absolute winnaar van de Jozefschool Vogeltuintelling 2024 is dus combinatievogel kauwkraai! Met de spreeuw en de mussencombinatie op een mooie tweede en derde plaats. En met bijzondere waarnemingen als de sperwer, de boomklever, de boomkruiper en de koperwiek was het ook een bijzondere Vogeltuintelling.
Op naar de Jozefschool Vogeltuintelling 2025!

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.