AVGAfgelopen vrijdag, 25 mei 2018, is de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan. Het zal u niet ontgaan zijn, want in de media is daar ruim aandacht aan besteed.
Stichting De Groeiling, de ons overkoepelende organisatie, is de laatste maanden al druk bezig geweest om zich voor te bereiden op de nieuwe Europese wetgeving. Zo is er een privacyreglement vastgesteld (zie ook Downloads op onze website), er is een procedure voor het datalekken en er zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten met softwareleveranciers conform het landelijk convenant voor privacy in het onderwijs.
Op schoolniveau hadden we al langer het 'Protocol sociale media' en er zijn inmiddels ook aanpassingen gedaan in ParnasSys, zodat uw persoonlijke adresgegevens niet meer zichtbaar zijn voor andere ouders.
Begin volgend schooljaar wordt u ook gevraagd om actief toestemming te geven voor het gebruik van afbeeldingen van uw kind op de sociale media. 
Om misverstanden te voorkomen. De Facebookgroep https://www.facebook.com/groups/JozefschoolOudewater is een initiatief van ouders en valt dus niet onder verantwoordelijkheid van onze school.
Vragen over de wijze waarop wij omgaan met de AVG? Neem even contact op met Tom.